/ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ühendab motivatsioonipisikuga varustatud noori, kelle helesinine unistus on, et iga noor Eestis saaks kasvada vaimset tervist toetavas keskkonnas. Kuniks noorteühingu unistusest saab tõelisus, pakume julgustavat, turvalist ja innustavat keskkonda meie korraldatavatel üritustel ja meie liikmetele mõeldud veebipesas. Olulisel kohal on noortelt noortele kogemuslugude jagamine, eesmärgiga suurendada inimestevahelist mõistmist ja innustada inimesi abi otsima.

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eesmärgiks on noorte kaasamine vaimset tervist toetava keskkonna loomisesse. Liikumine kasvas välja Peaasi.ee algatusest ning ühendab endas motivatsioonisädemega varustatud ja vaimsest tervisest huvitunud noori.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status