/ Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex

Arendame üldsuse loodushuvi ja ökoloogilist teadlikkust

Kujundame loodust ja keskkonda säästvat mõtteviisi noorte hulgas

Korraldame loodus- ja keskkonnakaitse üritusi

/ Sotsiaalmeedia