/ LEO klubid

Rahvusvahelise LIONS organisatsiooni noorteühendused LEO klubid: Leadership, Experience, Opportunity (juhtimine, kogemus, võimalus).

Leo-klubi on Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni noorteliikumine, mis kätkeb endas mitmekülgset heategevuslikku ühiskondlikku tegevust ning selle kõrval ka kirkaid sotsiaalseid üritusi. Leod on 12 – 30 aastased noored, kes ka LEO nimele viitavalt juhivad klubi tegevust ja üritusi, saades kogemusi eri valdkondades ning olukordades, seeläbi tekitades võimaluse iseenda arenguks, silma paistmiseks. Mis veelgi tähtsam: läbi kõige selle tehakse head teistele, andes panus ühiskonna toimimiseks ning tugevnemiseks.

Eestis loodi esimene Leo-klubi aastal 2004, seega on liikumine nüüdseks aktiivne olnud juba 15 aastat. Hetkel tegutseb aktiivselt neli aktiivset klubi ühtekokku 60 liikmega. Neist kaks on tegevad pealinnas Tallinnas (Leo-klubi Tallinn, Leo-klubi Laagri) ning kaks ülikoolilinnas Tartus (Leo-klubi Dorpat, Leo-klubi Tähtvere). Eesti Leod on ühtehoidvad, eesmärgipõhised ning jagavad nii tegevuste käigus tekkivaid raskusi kui ka rõõme.

Lisaks eeltoodule oleme aktiivsed ning soovime anda enda panuse heategevusse. Ühiskondliku tegevuse alaselt on Eesti Leodel variatsioon sihtgruppe ning tegevusi. Hetkel käimasolevateks suuremateks projektideks on Vabatahtlike päästjate toetuseks korraldatavad autoorienteerumised, silmakontrollid maapiirkondade koolilastele, kuid ka tegevused lastekodudes ja Maarja Külas ning heategevuskontserdid.

Eesti Leod on aktiivselt osalenud Lions Noortelaagri korraldamisel ning läbiviimisel, mille käigus hulk välismaa noori saab tundma Eestis ning kogemuse kõigest heast, mida meil on pakkuda. Lisaks ühiskondlikule tegevusele leiame aega ka sotsiaalsete ürituste korraldamiseks ning neil osalemiseks, kuna nii hea koostöö huvides kui ka tugevate sõprussidemete loomise jaoks see just oluline on. Oleme positiivselt meelestatud ning usume oma eesmärkidesse ning tegevustesse. Soovime veelgi edasi arendada käesolevaid suuremaid projekte, hoida tekkinud traditsioone ning sillutada teed uute sihtgruppide ning heategevusviisideni.

LEO on akronüüm sõnadele juhtimine, kogemus ja võimalus (Leadership, Experience, Opportunity). Need kolm sõna võtavad kokku ka minu LEOks olemise. Ma olen õppinud, kuidas JUHTIDA, mida saab paremini teha, mida ma ise valesti tegin; kuidas koostööd teha inimestega, kuidas oma ideid jagada ja ellu viia. Ma olen saanud KOGEMUSE, kuidas juhtida ja kuidas avalikult esineda. Saanud osa, kuidas Eestis korraldati üle-Euroopalist LEO kokkutulekut ning kuidas korraldada Eesti LEOdele kokkutulekut. Ja eelkõige kogemuse, mida tähendab olla LEO. Mul on olnud VÕIMALUS saada armsaid sõpru nii Eestis kui üle maailma, keda alati on hea näha. Võimalus väikeste tegudega parandada abivajaid, osaleda Lions noortevahetusel ja tutvuda erinevate kultuuridega, võtta osa ülemaailmsest kokkutulekust ning näha ja kuulda, kuidas LEO kogemused ja võimalused kasvatavad juhte. Ma olen õppinud, et LEO ei parranda kogu maailma, aga LEOd teevad kellegi maailma paremaks. – Kirke

 

 

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status