/ Pärnu linna noortekogu

Pärnu linna Noortekogu on volikogutüüpi noorte esinduskogu, milles on kõik koolid ja noorteorganisatsioonid ühe või enama noorega esindatud.
Noortekogu korraldab noortele üritusi ja tegeleb Pärnu linna probleemidega.
Liisaks esindame Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjonis ja Pärnu Linnavalitsuse viies komisjonis noorte häält ja arvamust.

Pärnu linna Noortekogu üldstruktuuris on neli komisjoni:

1) hariduskomisjon,
2) kultuuri- ja spordikomisjon,
3) majandus- ja sotsiaalkomisjon,
4) üliõpilaste komisjon.

Linnavalitsuse komisjonid, milles on Pärnu linna Noortekogu esindajad:

a) aasta noorsootöötaja komisjon,
b) hariduspreemiate komisjon,
c) Pärnu linna õpilaspreemiate ja õpilasstipendiumite määramise komisjon,
d) noorsooprojektide läbivaatamise komisjon,
e) haridusprojektide komisjon.

Pärnu linna Noortekogul on kolmeliikmeline juhatus, millesse kuuluvad esimees, aseesimees ja infojuht.

/ Sotsiaalmeedia