/ Võrumaa noortekogu

Võrumaa Noortekogu on maakondlik osaluskogu, mis loob kohalikele noortele võimalusi ühiskondlikes teemades kaasa rääkimiseks ning mis kajastab kohalike noorte arvamust nii maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Noortekogu eesmärgiks on luua tugev pinnas noorteühingute jätkusuutlikuks tegevuseks, kajastada ning kaitsta kohalike noorte arvamusi. Lisaks sellele peame osaluskogulastena oluliseks omavahelist koostööd ning seda, et iga noor, kes meie ridades tegutseb või meiega koostööd teeb, on väärtuslik ning väärtuslikud on ka tema mõtted.

/ Sotsiaalmeedia