/ Noortepoliitika platvorm

ENLi noortepoliitika platvorm on ENLi noortepoliitilise tegevuse alusdokument, millele tuginetakse seisukohtade kujundamisel, avalduste ning pöördumiste koostamisel ja muus eestkoste tegevuses.

Platvormis on kajastatud ENLi olulisimad seisukohad alljärgnevates teemavaldkondades:

Noorte osalus ja kaasamine, Kvaliteetne noorsootöö, Noorteühenduste areng, rahastus ja koostöö, Noorte teavitamine ja nõustamine, Noorte sotsiaalsed garantiid, Noorte tervis, Noorte mobiilsus, Noorte tööhõive ja ettevõtlikkus, Formaalne ja mitteformaalne haridus, Võrdne kohtlemine, Erivajadustega noored, Erinoorsootöö, Lõimumine.

ENLi Noortepoliitika Platvorm võeti esmakordselt vastu ENLi üldkoosoleku poolt 16. mail 2009. Hetkel kehtiv Noortepoliitika Platvom kinnitati 15. mail 2016 ENLi Üldkoosolekul ning seda täiendati 20. novembril 2016 ENLi Üldkoosoleku poolt. Platvormi koostas töögrupp, mis koosnes ENLi liikmete esindajatest (töögrupi töökorraga on võimalik tutvuda siin).

Töögrupi liikmed:

 • Mihkel Tiganik – BEST-Estonia
 • Kadi Kuusik – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
 • Liisbeth Horn – Eesti Gaidide Liit
 • Kirke Kalamats – Eesti Gaidide Liit
 • Ronald Ross – Eesti Keskerakonna Noortekogu
 • Meliita Niklus – Eesti LGBT-ühing
 • Andrus Punt – Eesti Reformierakonna Noortekogu
 • Kevin Tammearu – Eesti Reformierakonna Noortekogu
 • Sten Laansoo – Eesti Reformierakonna Noortekogu
 • Laura Õigus – Eesti Skautide Ühing
 • Riin Luks – Järvamaa Noortekogu
 • Tatjana Klimenko – Narva Noorteparlament
 • Maris Sild – Noored Sotsiaaldemokraadid
 • Marit Külv – Tartumaa Noortekogu
 • Kadi Kerner – Tartumaa Noortekogu
 • Vladimir Svet – Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu
 • Liisa Lillemets – Eesti Noorteühenduste Liidu juhatus
 • Ivo Visak – Eesti Noorteühenduste Liidu büroo
 • Kaisa Lõhmus – Eesti Noorteühenduste Liidu büroo

Platvorm vaadatakse üle ning selles tehakse täiendusi üldkoosoleku poolt vastavalt vajadusele ja ühiskonnas tekkivatele muudatustele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

/ Materjalid

Noortepoliitika platvorm 20.11.2016

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status