/ Rahastamine

Noorteühenduste tegevuste rahastamiseks on võimalik taotleda erinevaid projekti- ja tegevustoetuseid. Sellel lehel on toodud viited erinevate rahastajate kohta. Kui Sul on informatsiooni rahastajate kohta, keda siin ei ole mainitud, kuid kes tegelevad samuti noorteühenduste tegevuste ja projektide toetamisega, siis palun anna sellest teada kirjutades enl@enl.ee.

Igal rahastajal on oma valdkonnad mida toetatakse. Igal rahastajal on oma eripära nii taotlemise eelduste, tingimuste, kui tähtaegade osas. Seetõttu on soovitatav enne taotlemist kontakteeruda rahastaja esindajaga, et tekkivad küsimused läbi arutada.

Mõned küsimused, mida tasub endale õigeaegselt selgeks teha:

  • Millised dokumendid tuleb rahastamise taotlemiseks esitada?
  • Millal ja kellele tuleb rahastamise taotlus esitada?
  • Kas ja kui suur peab olema oma- või teiste rahastajate finantseering?
  • Kas positiivse rahastamiseotsuse korral antakse raha kätte ühes või mitmes osas? Enne või peale tegevuste toimumist?
  • Kuidas toimida siis, kui pärast rahastamist selgub, et rahastatavad tegevused või nende maksumus muutub?

Lisaks on ENLi koostööpartneriks maakondlikud arenduskeskused, kes abistavad nii projektide kirjutamise kui ka üldisemalt rahastusvõimaluste leidmisel. Lähemalt maakondlike arenduskeskustekohta siit.

“Otserahastust saavad aastatoetusena noorteühingud, mille tegevus hinnatakse kvaliteetseks ja millel on viies maakonnas kokku vähemalt 500 liiget ning noorsootöö ühingud, mis esindavad suuremaid valdkondlikke huvigruppe.” Noorteühingu aastatoetuse eesmärgiks on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. Noorteühingute aastatoetust eraldatakse riigieelarves ettenähtud vahenditest.

“Vastavalt Hasartmängumaksu seadusele jagatakse toetuseid mittetulundusühingutele spordi-, teadus-, haridus-, kultuuri-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini-, hoolekandeprojektide ja vanurite ning puuetega inimeste projektide teostamiseks.”
“Alates 2014. aastast viib Euroopa Noored Eesti büroo ellu Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, spordi ja noorteprogrammi Erasmus+noorte valdkonnas.”

Avatud Eesti Fond (AEF) töötab ja jagab toetusi eesmärgiga arendada avatud ühiskonda Eestis ja mujal. AEF koordineerib Eestis selliseid programme nagu Balti-Ameerika partnerlusprogramm, Euroopa programmid, Ida-ida: Piiriülese koostöö programm, Avatud valitsemine, Vabaühenduste Fond, Võrdõiguslikkuse programm. PS: Avatud Eesti Fondil on ka spetsiaalselt noortele mõeldud Noortefond!

Noorsootöö rahastamine

“Noorsootöö rahastamine kohaliku omavalitsuse eelarvest toimub vastavalt linna või valla arengukavas kinnitatud tähtsamatele suundadele ning nendega seotud ülesannetele ja tegevustele. Peamiselt sisaldavad need kohalike noorteprogrammide ja projektide, nagu noortelaagrid, spordivõistlused, koolide huvitegevus, rahastamist ja noorteühingute toetamist. Selleks viiakse läbi projektikonkursse või sõlmitakse leping konkreetse tegevuse elluviijaga. Kohalik omavalitsus on sageli ka huvikoolide (muusika-, spordi-, kunsti, loodus- jm koolid) ning noortekeskuste ülalpidaja, rahastades nii hoonete haldus- ja personalikulusid kui ka noorte osalemist nende tegevustes. Riigieelarvest rahastatakse tegevusi, millega taotletakse laiemat üleriigilist mõju noorsootöös. Osa neist vahenditest liigub maavalitsuste kaudu, näiteks toetused alaealiste komisjonidele, noorteinfokeskustele ning avatud noortekeskustele.”

Haridus- ja Teadusministeerium
Loe lisaks siit

Euroopa Noored

Avatud Eesti Fond

Euroopa Liidu programmid noortele
Euroopa Liidu pakutavatest programmidest ning fondidest noortele loe lähemalt siit.

Lisaks on Euroopa Komisjon andnud välja ELi rahastuse käsiraamatu algajatele mille leiab siit.

2014. aastal valmis ENLil koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Noorteühenduste finantssuutlikkuse uuring, mille aruandega saad tutvuda siin.

Jooksvalt saab erinevate projektikonkursside ja uute rahastusvõimalustega kursis olla, kui tellid endale ENLi kodulehe pealehel e-uudiskirja, kus ENL teeb ülevaate käimasolevatest konkurssidest projektidele rahastamise leidmiseks. ENLi e-uudiskiri ENLi Teated ilmub kord nädalas teisipäeviti.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status