/ Noorte osaluse arendamise toetus

2019. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit uue toetusmeetmena 40 Eesti omavalitsusele 1000€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse omavalitsustes, kus aasta alguse seisuga ei olnud noortevolikogu.

ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algata uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi. Juhul kui omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, tuleb ka neid rahakasutamise planeerimisse kaasata.

Toetuse kasutamise kohta on ENL omavalitsustele infokirjad saatnud. Küsimuste korral pöörduge mait@enl.ee.

/ Materjalid

Toetuslepingu näidis

pdf