/ Noorte osaluse arendamise toetus

2018. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit uue toetusmeetmena igale Eesti omavalitsusele 750€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse üle Eesti.

ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algata uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi. Juhul kui omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, tuleb ka neid rahakasutamise planeerimisse kaasata.

Toetuse kasutamiseks tuleb omavalitsuse esindajal saata vabas vormis e-mail aadressile mait@enl.ee, kus on lühidalt kirjeldatud toetussumma eest planeeritavad tegevused. Seejärel sõlmitakse omavalitsuse ja ENLi vahel toetusleping, mis võimaldab rahasummat kuni 1. detsembrini kasutada.

Toetuse kasutamise kohta on ENL igale omavalitsusele infokirja saatnud. Juhul kui teie omavalitsusse pole täiendav info toetuse kohta jõudnud, kirjutage selle osas aadressile mait@enl.ee.

/ Materjalid

Toetuslepingu näidis

pdf