/ Noorte osaluse arendustoetus

Kohaliku omavalitsuse tegevusi planeerides on ka noored need, kelle huvidele mõeldakse. Luues noortele võimaluse otsustes kaasa rääkimiseks, on võimalik juba tegevusi planeerides arvestada nende arvamuse ning seisukohtadega, tagades seekaudu ka suure tõenäosusega noorte soovidele vastavate tegevuste elluviimise kohalikus omavalitsuses. Seega Eesti Noorteühenduste Liidu soov on pakkuda kohalikele omavalitsustele täiendavaid vahendeid Noorte osaluse arendustoetuse näol noorte kaasamiseks kohalikku elu puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Noorte osaluse arendustoetuse eesmärk on erinevates kohalikes omavalitsustes elavate ja tegutsevate noorte kaasamine omavalitsuste otsustusprotsessidesse. Noortel on võimalik kohalikes omavalitsustes otsustusprotsessidesse olla kaasatud kas noortevolikogu, noorteaktiivi või muu osalusvormi tegevuse kaudu. Oluline on, et osalusvormis tegutsedes on noorel võimalik kaasa rääkida noori puudutavates küsimustes.  

See tähendab, et noorte osaluse arendustoetusega toetame tegevusi, mille eesmärgiks on:

  1. noortevolikogu loomine kohalikku omavalitsusse;
  2. kohalikus omavalitsuses tegutseva osalusvormi arendamine;
  3. uue osalusvormi loomine, mille kaudu noortel on võimalik otsuste tegemisel kaasa rääkida. 

 

Tegevused, mida ellu viiakse, võivad olla nt noorte ja kohaliku omavalitsuse ametnike koostöökohtumised, ümarlauad, aruteluõhtud, osaluskohvikud, jt tegevused, mis toetavad noorte kaasarääkimist kohalikus omavalitsuses.

Toetuse eraldamiseks kohalikule omavalitsusele on kolm lihtsat sammu:

  1. kohaliku omavalitsuse esindaja nõusoleku andmine meili teel Eesti Noorteühenduste Liidu poolsele kontaktisikule noorte osaluse arendustoetuse vastuvõtmiseks;
  2. kohaliku omavalitsuse esindaja poolt täidetud tegevuskava esitamine Eesti Noorteühenduste Liidu poolsele kontaktisikule;
  3. lepingu sõlmimine kahepoolselt.

 

2020. aastal eraldab Eesti Noorteühenduste Liit arendustoetuse 15 Eesti kohalikule omavalitsusele kogusummas 15 000€. Toetust on võimalik kasutada 1. detsembrini 2020. 

NB! Kui kohalikus omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, siis peab neid rahastatavate tegevuste planeerimisse kaasama.

Lisainfo:
Doris Lisett Rudnevs
noorte osaluse spetsialist

doris@enl.ee
+372 5330 5440

/ Materjalid

Toetuslepingu näidis

pdf

Registreerimisleht

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status