/ Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks, olemasolevate osalusvormide arendamiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö edendamiseks. Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega. Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäävad need 1000€ juurde.

Mis ideede elluviimist toetatakse? Kogu ideid siit!

1. Fondist raha taotlemine

Projektitaotluse esitamiseks tuleb täita fondi tähtajaks  TAOTLUSVORM

Lisaks taotlusvormi küsimustele vastamisele on vaja vormi üles laadida oma projekti tegevuskavaTäpsemad selgitused ja soovitused tegevuskava täitmise kohta on võimalik leida siit.

Küsimuste tekkimise korral palume need edastada meiliaadressile projektifond@enl.ee.

2019 aasta taotlustähtajad on järgmised:

  • 18.  veebruar
  • 29. aprill
  • 1. juuli
  • 16. september

Kõigile saabunud taotlustele saadame esmalt tagasisidet ja anname võimaluse teha täiendusi. Seejärel hindab projekti fondi kolleegium ja hiljemalt kolme nädala jooksul pärast tähtaega teeme teatavaks fondi rahastusotsused. Palume arvestada otsuse tegemise ajaga ja jätta vähemalt kuu aja pikkune vahe fondi taotlustähtaja ja planeeritavate tegevuste vahel.

2. Pärast fondist raha taotlemist

Projekti teostamisel ajal on vaja üles märkida kõik tegevustest osa võtnud noored. Selleks tuleb kasutada ENLi osalejate registeerimislehte.

Pärast tegevuste lõppu on vaja esitada tehtust aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid.

Projekti aruandlus toimub Google Forms keskkonnas. Aruande käigus on vaja kirjeldada toimunud tegevusi, täita ära finantsaruanne, edastada ENLile kuludokumentide ja osalejate registeerimislehtede koopiad ning kolm pilti projekti tegevustest.

3. Muud fondi dokumendid

Rohkem lisainfot noorte osaluse fondi kohta saab:

Ave-Liis Kivest
+372 5347 7435
aveliis@enl.ee

Noorte osaluse fondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus

/ Materjalid

2017. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2016. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2015. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2014. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2013. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2012. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

Osaluse booklet

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status