/ Noorte osalusakadeemia

Eesti Noorteühenduste Liit veab 2019. aastal eest ”Noorte Osalusakadeemia” programmi, mille eesmärkideks on arendada noorte juhtimisoskust, tõsta noorte teadlikkust erinevate ühiskonna sektorite alal ning juhtida tähelepanu 21. sajandi oskustele. Projekt aitab edendada ühist arusaamist demokraatlikest väärtustest eesti ja vene keelt kõnelevate noorte seas. Osalejad saavad tegevuste raames kogemusi ja teadmisi selle kohta, kuidas arendada ja toetada kodanikuühiskonda riiklikul ja kohalikul tasandil. Programmi raames saavad osalejad osaleda koolituspäevadel ning olla töövari erinevates vabaühendustes ning avaliku sektori asutustes. Projekt on suunatud eesti ja vene keelt kõnelevate noorte oskuste arendamisele. Projekti elluviimist toetab Briti Nõukogu.

Koolitus

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab 1. veebruaril mittetulundusühingute ja avaliku sektori tegevuste tutvustavat koolitust noortele vanuses 15-19, kelle emakeeleks on kas eesti või vene keel. Käesolev üritus on esimene kohtumine “Noorte Osalusakadeemia” programmi raames. Programmi eesmärkideks on arendada noorte juhtimisoskust, tõsta noorte teadlikkust erinevate ühiskonna sektorite alal ning juhtida tähelepanu 21. sajandi oskustele.

Koolitus koosneb kolmest osast: väitlusest, projekti võimaluste ja avaliku sektori töö tutvustusest ning mittetulundusühingute vajalikkuse arutelust. Koolitusele on kutsutud erinevate vene ja eesti noorteorganisatsioonide esindajad, kolmanda ja esimese sektori eksperdid.

Koolitus on tasuta ning väljaspool Harjumaad tulijatele kompenseerime transpordikulusid.

Koolitusele tuleb registreerida SIIN!

Ajakava:

10.00-10.15     Kogunemine

10.15-10.45     Ürituse avamine

10.45-11.15     Arutelu teemal “Milles seisneb MTÜde vajalikkus?”

11.15-11.30     Kohvipaus

11.30-12.30     Esimene töötuba

12.30-13.15     Lõuna

13.15-14.15     Teine töötuba

14.15-14.30     Kohvipaus

14.30-15.30     Kolmas töötuba

15.30-16.00     Arutelu avaliku sektori esindajaga

16.00-16.30     Ürituse lõpp

Lisainfo: aivar@enl.ee

 

Союз молодежных объединений Эстонии проводит 1 февраля тренинг, целью которого является представить деятельность публичного сектора и сектора некоммерческих объединений для русско- и эстоноязычных молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Данное мероприятие является первой встречей в рамках проекта “Молодежная Академия Участия”. Целью программы является развитие лидерских качеств, повышение уровня осведомленности о различных секторах общества. Кроме того, особое внимание будет уделено навыкам 21-ого века.

Тренинг будет состоять из 3 частей: дебатов, представления работы публичного сектора и проектных возможностей, а также из совместной дискуссии о надобности некоммерческих объединений в Эстонии. В качестве гостей приглашены представители различных русских и эстонских молодежных организаций, эксперты из первого и третьего общественных секторов.

Тренинг является абсолютно бесплатным и всем тем, кто приезжает из-за пределов Харьюмаа компенсируют расходы на транспорт.

Зарегистрироваться следует по этой ссылке

Программа:

10.00-10.15     Встреча участников

10.15-10.45     Открытие

10.45-11.15     Обсуждение на тему “В чем состоит надобность НКО?”

11.15-11.30     Кофе-пауза

11.30-12.30    Первая рабочая комната

12.30-13.15     Обед

13.15-14.15     Вторая рабочая комната

14.15-14.30     Кофе-пауза

14.30-15.30    Третья рабочая комната

15.30-16.00    Обсуждение совместно с представителем публичного сектора

16.00-16.30    Завершение

 

Союз молодежных объединений Эстонии проводит в 2019 году программу под названием «Молодежная академия участия», целью которой является развитие лидерских качеств, повышение уровня осведомленности о различных секторах общества. Кроме того, особое внимание будет уделено навыкам 21-ого века. Проект позволяет способствовать единому пониманию о демократических ценностях среди русско- и эстоноговорящей молодежи. Участники получат в рамках проекта опыт и знания о том, как развивать и поддерживать гражданское общество на государственном и местном уровне. Проект поддерживает Британский совет.

Дополнительная информация: aivar@enl.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status