/ Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö arendamiseks. Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega.Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäänud need 500€-1000€ juurde.

Mis ideede elluviimist toetatakse? Kogu ideid siit!

1. Fondist raha taotlemine

Projektitaotluse esitamiseks tuleb täita vormikohane taotlusvorm ja saata see taotlustähtajaks meiliaadressile projektifond@enl.ee.

Taotlusvorm

Täpsemad selgitused ja soovitused taotlusvormi täitmise kohta on võimalik leida siit

2018 aasta taotlustähtajad on järgmised:

  • 2. aprill
  • 14. mai
  • 9. juuli
  • 17. september

Kõigile saabunud taotlustele saadame esmalt tagasisidet ja anname võimaluse teha täiendusi. Seejärel hindab projekti fondi kolleegium ja hiljemalt kolme nädala jooksul pärast tähtaega teeme teatavaks fondi rahastusotsused.

2. Pärast fondist raha taotlemist

Projekti teostamisel ajal on vaja üles märkida kõik tegevustest osa võtnud noored. Selleks tuleb kasutada ENLi osalejate registeerimislehte.

Pärast tegevuste lõppu on vaja esitada tehtust aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid.

Projekti aruandlus toimub Google Forms keskkonnas. Aruande käigus on vaja kirjeldada toimunud tegevusi, täita ära finantsaruanne, edastada ENLile kuludokumentide ja osalejate registeerimislehtede koopiad ning kolm pilti projekti tegevustest.

3. Muud fondi dokumendid

 

Rohkem lisainfot noorte osaluse fondi kohta saab:

Heiki Viisimaa
+372 5835 5559
heiki@enl.ee

Noorte osaluse fondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus

/ Materjalid

2017. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2016. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2015. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2014. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2013. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2012. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

Osaluse booklet

pdf