/ Noorteorganisatsioonide rahastusprogramm

Noorteorganisatsioonide rahastusprogramm 

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab noorteühingutele 2020. aastal arenguprogrammi organisatsioonide finantsvõimekuse suurendamiseks, mille eesmärk on toetada noorteühingute võimekust. Programmi alus on ENLi strateegia ning 2018. aastal valminud noorteühingute mõjukuse hindamise tulemused. Noorteühingutele pakutakse programmi käigus personaalset nõustamist ning mentorite abiga luuakse sobivad tingimused, mis toetavad programmis osalevate ühingute rahastusvõimaluste laienemist. 

Noorteorganisatsioonide viiekuulise arenguprogrammi jooksul lahendatakse iseseisvalt  koduseid ülesandeid ning toimub kolm koolitust ja kohtumised mentorite ning organisatsioonidega, mille käigus käsitletakse praktiliste ülesannetega ühingute rahastuse suurendamise võimalusi. 

Arenguprogrammis on võimalik osaleda kuni kümnel noorteühingul, kes soovivad enda rahalist võimekust kasvatada. Programmi on oodatud nii organisatsioonide juhid kui ka aktivistid, kes vastutavad ühingutes finantsvõimekuse eest. Igast organisatsioonist ootame programmi kuni kolme esindajat. Kõik programmi lõpetanud organisatsioonid saavad vastava tunnistuse.

Projekti väljundid: 

  • Anda ülevaade erinevatest tulu teenimise võimalustest (Liikmemaksud, teenuste pakkumine ja annetused);
  • Tutvustada laiapõhjaliselt Eestis olevaid projektifonde ja rahastusvõimalusi;
  • Anda oskused ning kogemustepagas rahastuse taotlemisel või teenuste loomisel;
  • Koostada mentoritega koostöös  ühingule tegevusplaan ja analüüsida ühingute finantsilist võimekust;
  • Taotleda edukalt mõnest olemasolevast fondist või luua ühingutes tulu teenimise eeldused.

Esimene koolituspäev toimub 15. veebruaril Tallinnas. Vaata Facebooki üritust SIIT.

  1. koolituspäev: 4. aprill
  2. koolituspäev: 6. juuni

 

REGISTREERUMINE!

Registreerumine programmi on avatud 9. veebruarini.

Kõik programmiga seonduv on tulevikus leitav noorteorganisatsioonide rahastusprogrammi moodle keskkonnas. 

Eesti Noorteühenduste Liit on koondanud kokku erinevad projektifondid, millega saad tutvuda siin

Programmi ajakava:

Lisainfo:
Mikk Tarros 
Eesti Noorteühenduste Liidu arendusnõunik
E-post: mikk@enl.ee
GSM: +372 5569 7391 
Tel: + 372 661 6487
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status