EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Projektifondi kolleegium

Noorte osaluse fondi kolleegiumisse kuuluvad:

Kolleegiumi esimees: Heiki Viisimaa

Eesti Noorteühenduste Liit – Kerlyn Jüriväli
Sihtasutus Noorteagentuur – Anastassia Kiseleva
Eesti Noorsootöö Keskus – Gertha Teidla-Kunitsõn
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – Riin Luks
Eesti Noorsootöötajate Kogu – Kadi Bruus
Eesti Õpilasesinduste Liit – Grete Vaarmets
Osaluskogude esindajad – Karl Edward Uibo ja Heleri Härk

/ VAATA KA