/ AEGEE-Tartu

AEGEE on rahvusvaheline, salliv ja avatud sõpruskond, mille praegused peamised fookusalad on võrdsed õigused, kodanikuharidus, noorte areng ning eurooplaseks olemine.

Korraldame Tartus igal nädalal üritusi Euroopa kultuuride, enesearendamise või muudel aktuaalsetel teemadel, samuti veedame koos meeldivalt aega. Rahvusvahelisel tasandil toimub erinevates Euroopa linnades projekte aastaringselt ning nendele võib kandideerida kasvõi kohe pärast liitumist.

AEGEE pikaajalisim projekt on suveülikool, mille käigus on võimalik veeta kaks nädalat mõnes Euroopa paigas koos rahvusvahelise seltskonnaga, osaleda temaatilistes töötubades, avastada kohalikku kultuuri ja astuda välja mugavustsoonist. Võimalusi on väga palju nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning igal liikmel on võimalus ise valida, milliseid neist ja mil määral ta kogeda soovib. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv.

/ Sotsiaalmeedia