/ AEGEE-Tartu

AEGEE on rahvusvaheline, salliv ja avatud sõpruskond, mille praegused peamised fookusalad on võrdsed õigused, kodanikuharidus, noorte areng ning eurooplaseks olemine.

AEGEE hoolib avatud Euroopast. Aastatel 2017-2020 on meie fookusalad võrdsed õigused (equal rights), kodanikuharidus (civic education), noorte areng (youth development) ning Euroopa kodanikkond (European citizenship). Neist inspireerituna korraldame igal nädalal oma liikmetele ühe ürituse.

AEGEE-Tartu on avatud noorte sõpruskond, mille liikmed tunnevad huvi Euroopa ühiskonna ja kultuuride vastu. Me oleme üle-Euroopalise AEGEE ehk Euroopa Tudengite Foorumi võrgustiku haru ning loome Tartu tudengitele enesearengu võimalusi siin ja mujal Euroopas.

Igal liikmel on võimalus osaleda iganädalastel üritustel, kus arutame mõnel ühiskondlikult oluliselt teemal, arendame praktilisi oskusi või veedame mõnusalt aega. Igas kuus on keskmiselt viis võimalust kandideerida välisüritusele, mis toimuvad Euroopa erinevates linnades.

Oluline osa AEGEE-Tartust on võimalus panustada töögruppidesse ning saada turvalises keskkonnas töökogemus. Meil on neli töögruppi, mis tegutsevad organisatsiooni igapäevase toimimise nimel. Tegeleda saab ürituste korraldamise, avalike suhete, rahastuse ning liikmehaldusega. Kiirelt peale liitumist avanevad võimalused panustada Euroopa tasandi töögruppidesse ja komisjonidesse. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv!

AEGEE pikaajalisim projekt on suveülikool, mille käigus on võimalik veeta kaks nädalat mõnes Euroopa paigas koos rahvusvahelise seltskonnaga, osaleda temaatilistes töötubades, avastada kohalikku kultuuri ja astuda välja mugavustsoonist. Võimalusi on väga palju nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning igal liikmel on võimalus ise valida, milliseid neist ja mil määral ta kogeda soovib. Oluline ei ole staaž või positsioon, vaid oma initsiatiiv.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status