fbpx

/ AEGEE-Tartu

Millega AEGEE-Tartu tegeleb?
AEGEE-Tartu on rahvusvaheline, salliv ja avatud kogukond, mille missioon on pakkuda noortele arenguvõimalusi ja kogemusi nii kohalikul kui üleeuroopalisel tasandil. AEGEE võrgustiku praegused peamised fookusalad on inimestevahelised suhted (Bridges of Dialogue), digitaalne kultuur (Digital Culture) ja keskkonnasõbralik ühiskond (Ecoresponsible Society). AEGEE harud paiknevad kokku 40 Euroopa riigis.

Korraldame Tartus igal nädalal üritusi Euroopa kultuuride, enesearendamise või muudel aktuaalsetel teemadel, samuti veedame koos meeldivalt aega. Oluline osa AEGEE-Tartust on võimalus panustada töögruppidesse ning saada töökogemus turvalises ja toetavas keskkonnas. Töögrupid tegutsevad organisatsiooni igapäevase toimimise nimel. Tegeleda saab näiteks ürituskorralduse, avalike suhete, rahastuse ja liikmehaldusega.

Rahvusvahelisel tasandil toimub erinevates Euroopa linnades aastaringselt mõnepäevaseid projekte ja üritusi, kuhu võib kandideerida kasvõi kohe pärast liitumist. AEGEE pikaajalisim projekt on suveülikool, mille käigus on võimalik veeta kaks nädalat mõnes Euroopa paigas koos rahvusvahelise seltskonnaga, osaleda temaatilistes töötubades, avastada kohalikku kultuuri ja astuda välja mugavustsoonist.

Keda ootate liituma?
Ootame aastaringselt meiega liituma 18-35 aastaseid noori, kes tunnevad huvi maailma vastu ja tahaksid enda ellu tuua uut väärtust. AEGEEs on rohkelt võimalusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning igal liikmel on võimalus ise valida, milliseid neist ja mil määral ta kogeda soovib. Oluline on eelkõige iniatsiiv, mitte staaž ega positsioon. AEGEEs leiab oma koha igaüks!

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status