/ Tiim

Juhatus

/ Triin Roos
juhatuse esimees
/ Elizaveta Cheremisina
juhatuse aseesimees

Töötajad

/ Triini Viks
büroojuht
Lähemalt
Triini toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes ning aitab tagada sujuva ja korrektse töökorralduse.
Tagasi
/ Maarja Mehiste
osalusprogrammi juht
Lähemalt
Maarja hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Maarja jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
Tagasi
/ Liisa Junolaine
noorte osaluse spetsialist
Lähemalt
Liisa toetab omavalitsusi noorte osaluse suurendamisel ning kannab hoolt selle eest, et iga noortevolikogu oleks tegus ning nende liikmetel oleksid teadmised ja oskused, et edukalt noorte huvisid kaitsta.
Tagasi
/ Sigrid Laurikainen
Kagu-Eesti koordinaator
Lähemalt
Sigrid tegeleb piirkonnapõhiselt Kagu-Eesti osalusvaldkonna arendamise ja üle-eestilise koostöö rakendamise, sündmuste planeerimise ning noorte ja ametnike koolitamisega.
Tagasi
/ Darja Reinova
Kirde-Eesti koordinaator
Lähemalt
Darja tegeleb piirkonnapõhiselt Kirde-Eesti osalusvaldkonna arendamise ja üle-eestilise koostöö rakendamise, sündmuste planeerimise ning noorte ja ametnike koolitamisega.
Tagasi
/ Grete Kaljusaar
kommunikatsioonijuht
Lähemalt
Grete haldab Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehte ja sotsiaalmeediat, teeb disaine ja aitab kaasa ürituste korraldamisel.
Tagasi

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlikud on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi hooajakoolide korraldustiim

Korraldustiim suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega.

Katre-Maris Veskimägi
Maiken Ojaniit
üldkorraldus

Grete Kaljusaar
Getlin Juhe
kommunikatsioon

Gerly Rännik 
Siret Aleksa
sponsorlus

Blogitiim

Blogitiim tegeleb Infonurka artiklite loomisega ning nende kaudu ENLi, meie võrgustiku ja laiemalt kogu noorte valdkonna kohta info levitamisega.

Linda Lees
Roos Marie Karmel Pšenitšnaja
Jana Haljaste

 

Nõukogu

ENLi nõukogu on ENLi üldkoosoleku valitav organ, mille eesmärk on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Sten Laansoo
nõukogu esimees

Herman Kelomees

Jaanus Müür 

Laura Õigus

Daniel Kõiv

Kätlin Kuldmaa 

Karmen Pikkmets

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status