/ Tiim

Juhatus

/ Triin Roos
juhatuse esimees
/ Kaarel Taimla
juhatuse aseesimees

Töötajad

/ Maarja Mehiste
osalusprogrammi juht
Lähemalt
Maarja hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Maarja jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
Tagasi
/ Liisa Junolaine
noorte osaluse spetsialist
Lähemalt
Liisa toetab omavalitsusi noorte osaluse suurendamisel ning kannab hoolt selle eest, et iga noortevolikogu oleks tegus ning nende liikmetel oleksid teadmised ja oskused, et edukalt noorte huvisid kaitsta.
Tagasi
/ Linda Luts
ÜRO noordelegaat
Lähemalt
Linda esindab Eesti noori ÜROs. Lisaks koordineerib ta tuleviku saadikute võrgustikku ning aitab ellu viia "Future Agents NOW" projekti.
Tagasi
/ Emily Mirelle Vutt
huvikaitse spetsialist
Lähemalt
Emily töö eesmärgiks on tagada ENLi aktiivne osalemine noortepoliitika ja seda puudutava seadusandluse kujundamise protsessis. Lisaks aitab ta läbi viia valdkondlikke sündmuseid ja koolitusi, koordineerib noortenõukogude loomist ja tööd ning nõustab ja koolitab ENLi meeskonda ja võrgustiku liikmeid huvikaitse alal.
Tagasi
/ Karmen-Eliise Kiidron
kommunikatsioonispetsialist
Lähemalt
Karmen-Eliise hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleksid kajastatud. Samuti haldab ta ENLi sotsiaalmeediakanaleid.
Tagasi

 

Nõukogu

ENLi nõukogu on ENLi üldkoosoleku valitav organ, mille eesmärk on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Herman Kelomees

Eva Lennuk

Carolyn Soosaar

Laura Õigus

Daniel Kõiv

Kätlin Kuldmaa 

Karmen Pikkmets

Vabatahtlikud

ENLi sündmuste korraldustiim suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega. Blogitiim tegeleb sellega, et ENL ja organisatsiooni sündmused ning tegevus oleks silmapaistev ning liikmetele nähtav läbi Infonurga.

Sponsorlus

Siret Aleksa

Janeliis Vahtmäe

Turundus ja kommunikatsioon

Getlin Juhe

Liina Reimann

Üldkorraldus

Maiken Ojaniit

Inara Ein

Blogitiim

Teele Särekanno

Siret Upan

Liina Soboleva

Elizabeth Lindjärv

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status