fbpx

/ Noorte osaluse fond

 

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on alustavate osaluskogude toetamine, olemasolevate osaluskogude ja -vormide arendamine ning koostöö osaluskogude vahel. 

Fondist on oodatud raha taotlema kohaliku ja maakondliku tasandi osaluskogud (noortevolikogud, noortevolikogu loovad aktiivrühmad, maakondlikud noortekogud) ja kohalik omavalitsus juhul, kui eesmärk on taaselustada osaluskogu kohalikul tasandil.

1. TAOTLEMINE

Noorte osaluse fondist taotlemiseks tuleb esitada täidetud Noorte osaluse fondi taotluse ankeet 2024. aastal koos tegevuskava ja hinnapakkumistega. Ankeet tuleb alla laadida ja täita ja seejärel saata koos ettenähtud dokumentidega aadressil projektifond@enl.ee. Projektitaotluse vastuvõtmisest teavitab noorte osaluse spetsialist taotlejat e-maili teel.

Noorte osaluse fondi raames toetatakse taotlejaid, kelle esitatud projektitaotlus vastab hindamiskriteeriumitele vähemalt 70% ulatuses. Taotletava summa piirmäär on kuni 2000€. Enne projekti kirjutamist tutvu Noorte osaluse fondi toetamise korra ja hindamisjuhendiga.

Noorte osaluse fondi taotluste vastuvõtu tähtajad 2024. aastal on 7.aprill, 26.mai ja 15.september. Fondi kaudu toetatakse taotlejaid kokku 25 000 euro ulatuses. Rahastusperioodi ülejäägi tekkimisel on fondi kolleegiumil õigus välja kuulutada noorte osaluse fondi eesmärkide saavutamiseks eraldi taotlusvoor.

Projektitaotlusi menetleb noorte osaluse spetsialist peale taotluste esitamise tähtaega kuni 10 kalendripäeva jooksul hindamisjuhendi alusel. Projektide rahastusotsus selgub hiljemalt kolme nädala jooksul pärast taotluste esitamise vooru tähtaega.

Küsimuste tekkimise korral palume need edastada meiliaadressile projektifond@enl.ee.

2. PROJEKTITEGEVUSED

Projekti teostamise ajal on vaja üles märkida kõik tegevustest osa võtnud noored ENLi-poolsele registreerimislehele, nimetada Eesti Noorteühenduste Liitu ning Haridus- ja Teadusministeeriumit tegevuse toetajana vastavates trükistes ja reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki-, tele- ja raadioreklaam, plakatid jne), veebilehel (koduleht, sotsiaalmeedia jms, nende olemasolul) ja avalikel esinemistel. Samuti tuleb kasutada kõikidel kujundustel ja trükistel nähtaval kohal Eesti Noorteühenduste Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi logo.

Pärast tegevuste lõppu on vaja esitada tehtust aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid.

Noorte osaluse fondi aruandluse ankeet saadetakse taotlejale positiivse rahastusotsuse korral koos lepinguga. Aruandluses kajastatakse toimunud tegevusi, täidetakse finantsaruanne, edastatakse kuludokumentide ja registreerimislehtede koopiad ning kolm pilti igast projekti tegevusest. Kui tegevus kogus sisendit huvikaitse tegevuste jaoks, siis lisatakse ka kogutud sisend aruandluse juurde. 

3. MUUD FONDI DOKUMENDID

Rohkem lisainfot Noorte osaluse fondi kohta saab:

Kätlin Merisalu
noorte osaluse spetsialist
katlin@enl.ee

+372 5660 0134

Noorte osaluse fondi elluviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

/ Materjalid

Registreerimisleht

pdf

Sõidupäeviku põhi

pdf

Noorte osaluse fond ühel lehel | tööleht

pdf

Noorte osaluse fondi 2020.aasta kokkuvõte

pdf

Noorte osaluse fondi 2021.aasta kokkuvõte

pdf

Noorte osaluse fondi 2023.aasta kokkuvõte

pdf

Noorte osaluse fondi mõju hindamine 2020-2021.aasta projektide sisuaruannete põhjal

pdf

Soovitused taotluse kirjutajale

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status