/ Noorte osaluse fond

 

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö
Fondist ootame raha taotlema nii tegutsevaid osaluskogusid, õpilasesindusi, noorteühendusi kui ka mitteformaalseid noortegruppe ja noorteaktiive, mis on alles alustamas oma tegevustega.
Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1500€ juurde.

1. TAOTLEMINE

Rahastuse taotlemiseks Noorte osaluse fondist peab fondi taotlustähtajaks täitma taotlusvormi koos tegevuskavaga

Noorte osaluse fondi taotlustähtajaks saabunud taotlusvormile ning tegevuskavale antakse esmane tagasiside, mille põhjal on taotlejal võimalik teha taotlusvormile ning tegevuskavale täiendusi. Täienduste tegemise järgselt hindab esitatud projektitaotlust Noorte osaluse fondi kolleegium ning kinnitab rahastusotsuse. Hiljemalt nelja nädala jooksul pärast taotlustähtaega teavitab fondi kolleegiumi esimees taotlejaid rahastusotsustest.

NB! Taotlemisel palume arvestada otsuse tegemise ajaga ning jätta vähemalt kuupikkune vahe fondi taotlustähtaja ning planeeritavate tegevuste vahele.

2021. aastal on fondi taotlustähtajad:

  • 15.  veebruaril;
  • 12. aprillil;
  • 12. juulil;
  • 13. septembril.

Küsimuste tekkimise korral palume need edastada meiliaadressile projektifond@enl.ee.

2. PROJEKTITEGEVUSED

Projekti teostamisel ajal on vaja üles märkida kõik tegevustest osa võtnud noored ENLi-poolsele registreerimislehele.

Pärast tegevuste lõppu on vaja esitada tehtust aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid.

Noorte osaluse fondi aruandlus toimub Google Forms keskkonnas, kuhu pääseb taotleja ligi pärast rahastusotsuse selgumist. Aruandluses kajastatakse toimunud tegevusi, täidetakse finantsaruanne, edastatakse kuludokumentide ja registreerimislehtede koopiad ning kolm pilti projektitegevustest.

3. MUUD FONDI DOKUMENDID

Rohkem lisainfot Noorte osaluse fondi kohta saab:

Maarja Mehiste
osalusprogrammi juht
maarja@enl.ee
+ 372 5858 7870

Noorte osaluse fondi elluviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

/ Materjalid

Registreerimisleht

pdf

2020. aasta Noorte osaluse fondi ülevaade

pdf

2017. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2016. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2015. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2014. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2013. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2012. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

Osaluse booklet

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status