fbpx

/ Noorte osaluse fond

 

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine, osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine ja osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

Fondist ootame raha taotlema nii kohaliku ja maakondliku tasandi osaluskogusid, kohalikku omavalitsust (juhul, kui eesmärk on taaselustada osaluskogu kohalikul tasandil), ministeeriumi või muu poliitilise institutsiooni juures tegutsevasse noortenõukokku kuuluvaid organisatsioone ning noorteühendusi, kelle projekt toetab otseselt noorte osalust ühiskonnas ning on suunatud avalikkusele.

PS! Noorteühendustele: loe täpsemalt siit, milliste tegevuste jaoks saavad noorteühendused fondist raha taotleda. 

1. TAOTLEMINE

Noorte osaluse fondist taotlemiseks tuleb esitada täidetud Noorte osaluse fondi taotluse ankeet 2023 koos tegevuskava ja hinnapakkumistega. Ankeet tuleb alla laadida ja täita ja seejärel saata koos ettenähtud dokumentidega aadressil projektifond@enl.ee. Projektitaotluse vastuvõtmisest teavitab noorte osaluse arendusjuht taotlejat e-maili teel.

Noorte osaluse fondi raames toetatakse taotlejaid, kelle esitatud projektitaotlus vastab hindamiskriteeriumitele vähemalt 70% ulatuses. Taotletava summa piirmäär on 2000€. Aastas on võimalik saada toetust ühele projektile. Enne projekti kirjutamist tutvu Noorte osaluse fondi toetamise korra ja hindamisjuhendiga.

Noorte osaluse fondil ei ole 2023. aastal fikseeritud taotlustähtaegasid. Fondi taotlusvorm on avatud aastaringselt ja projektitaotlusi menetleb noorte osaluse arendusjuht nende vastuvõtmise hetkest kuni 10 kalendripäeva hindamisjuhendi alusel. Projektide rahastusotsus selgub hiljemalt kolme nädala jooksul pärast taotluse esitamist.

Perioodid, mil Noorte osaluse fondi taotluste hindamist ei toimu, on järgmised:

  • 24.04-28.04.2023;
  • 26.06-17.07.2023.
  • 01.08-07.08.2023.
  • 31.10-31.12.2023 *fondi on võimalik taotlusi esitada kuni 31.10.2023.

Küsimuste tekkimise korral palume need edastada meiliaadressile projektifond@enl.ee.

2. PROJEKTITEGEVUSED

Projekti teostamise ajal on vaja üles märkida kõik tegevustest osa võtnud noored ENLi-poolsele registreerimislehele, nimetada Eesti Noorteühenduste Liitu ning Haridus- ja Teadusministeeriumit tegevuse toetajana vastavates trükistes ja reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki-, tele- ja raadioreklaam, plakatid jne), veebilehel (koduleht, sotsiaalmeedia jms, nende olemasolul) ja avalikel esinemistel. Samuti tuleb kasutada kõikidel kujundustel ja trükistel nähtaval kohal Eesti Noorteühenduste Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi logo.

Pärast tegevuste lõppu on vaja esitada tehtust aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid.

Noorte osaluse fondi aruandluse ankeet saadetakse taotlejale positiivse rahastusotsuse korral koos lepinguga. Aruandluses kajastatakse toimunud tegevusi, täidetakse finantsaruanne, edastatakse kuludokumentide ja registreerimislehtede koopiad ning kolm pilti igast projekti tegevusest. Kui tegevus kogus sisendit huvikaitse tegevuste jaoks, siis lisatakse ka kogutud sisend aruandluse juurde. 

3. MUUD FONDI DOKUMENDID

Rohkem lisainfot Noorte osaluse fondi kohta saab:

Kätlin Merisalu
noorte osaluse arendusjuht
katlin@enl.ee

+372 5660 0134

Noorte osaluse fondi elluviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

/ Materjalid

Sõidupäevik

pdf

Noorte osaluse fondi toetamise kord 2023. aastal

pdf

Soovitused projekti kirjutajatele

pdf

Noorte osaluse fondi mõju hindamine 2020-2021. aasta projektide sisuaruannete põhjal

pdf

Noorte osaluse fondi 2021. a kokkuvõte

pdf

Registreerimisleht

pdf

2020. aasta Noorte osaluse fondi ülevaade

pdf

Noorte osaluse fondi taotluse ankeet (RUS)

pdf

Noorte osaluse fond ühel lehel | tööleht

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status