/ ENLi koolitused

Eesti Noorteühenduste Liidu tiimiliikmed on omandanud kogemusi ja teadmisi erinevates valdkondades ning seetõttu saame pakkuda koolitusi näiteks teemadel nagu noorte kaasamine ja osalus, noored poliitika kujundamises, projekti kirjutamine, meeskonnatöö, juhtimine ja kommunikatsioon. 

 

Saada päring

Noorte kaasamine ja osalus

Tahaksid teada, mis on noorte osalus või kuidas kaasata noori? Millised on põhitõed, et noored tuleksid korraldatud sündmusele ja algaks viljakas koostöö? Vajad tuge, et noortele kinnitada, et nende arvamus on PÄRISELT oluline ja ametnikud tahavad neid kaasata? Noorte kaasamisest ja osalusest koolitame nii noori endid, otsustajaid kui ka kõiki, kes noortevaldkonnas tegutsevad. Sel teemal koolitades aitame luua sidusamat ja noori kaasavamat ühiskonda.

 

Noored poliitika kujundamises

Poliitika kujundamine on protsess, mille käigus erinevate ühiskonnaliikmete arvamusi, hoiakuid ning tegutsemisviise arvesse võttes jõutakse otsusteni, mis mõjutavad meie endi igapäevaelu. See võib tunduda justkui tegelemine väga olulise ja aeganõudva protsessiga, aga kes see on nii ka päriselt? Kuidas saab poliitik oma valijale öelda, mis on tema vaade? Näiteks läbi arvamusloo oma sotsiaalmeedia kanalil või debateerides teiste inimestega. Kas poliitikas kaasa rääkimine tähendab kõikide eluvaldkondade põhjalikku tundmist? Nii väga kui me ka ei tahaks inimesena, et me oleksime teadlikud kõigest ei ole see tegelikult siiski võimalik. Nende paari näite põhjal võib seljatada arvamuse, et poliitika on ainult poliitikutele Tegelikult on poliitika ühiskonna toimimine ja see on iga elaniku pärusmaa. Eesti Noorteühenduste Liit pakub ühe oma koolitusena “Ühiskonna aktiivse kodaniku starterpack`i”, kus käsitleme järgmisi teemasid: arvamuse avaldamise võimalused ja meetodid, viisaka arvaja ABC; kuidas leida oma stiil.

Juhtimine

Juhtimisoskus on midagi, mida meil läheb vaja oma igapäevases elus olenemata ametipositsioonist või sellest, kas ka päriselt “juhitakse” kedagi. Meil on vaja oskust ja julgust võtmaks vastu otsuseid piiratud info ja ressursside keskkonnas. Meil on oluline julgeda inimeste keskel võtta vastutus ning suunata teisi tegema ülesandeid, mille suurem eesmärk on kasu organisatsioonile, perekonnale, sõprusringkonnale, õpilasesindusele vms. Juhtimine ei ole ainult ülevalt alla vaatamine ning käskude jagamine. Tark juht peab olema valmis oma meeskonda kuulama, kaasama, delegeerima, julgema teha vigu, neist õppima, omama visiooni ning vajalikul hetkel tegema ka raskeid otsuseid, mis kõigile ei pruugi meeldida. See koolitus on mõeldud Sulle, kui soovid olla juhina see, kes käivitab, arendab, mõtleb suurele pildile ning omab portfoolios nippe meeskonna käima tõmbamiseks.

Projekti kirjutamine

Vahepeal tekib sul mõni hea idee ja siis mõtled, et mis oleks, kui viikski selle päriselt ellu?  Järgmisena aga seisad silmitsi küsimustega “Kes ma üldse olen, et sellist projekti tahan ellu viia?”, “Kuidas see üldse käib?” ja “Mida edasi?”. Tegelikult ei ole projekti kirjutamine üldsegi tuumateadus. Seda on vaja selgeks õppida ja seejärel praktiseerida. Kasulik on ka teada kõige õigemaid projektifonde, millest oma projektiks toetust taotleda, et saada võimalus oma suuremad ja väiksemad ideed lendu lasta! Eesti Noorteühenduste Liit pakub ühe oma koolitusena projektikirjutamise koolitust, mille käigus antakse ülevaade olulisematest projekti kirjutamise põhimõtetest ja ideekorje ABC-st, lisaks teostatakse praktiline ülesanne.  

Kommunikatsioon

Kommunikatsioon on lai mõiste, mille alla kuuluvad näiteks sisekommunikatsioon, avalik esinemine, välissuhted, sotsiaalmeedia, bränd aga praktilisemas mõttes ka disainiprogrammide kasutamine või podcastide loomine. ENLi koolitajad on valmis jagama oma teadmisi nii kommunikatsioonist üldisemalt kui ka eelpool mainitud kitsamatel teemadel. Koolitusi teeme nii kommunikatsiooniprotsesse paremini mõista soovivatele noortele kui ka noorteni oma kommunikatsiooniga jõuda soovivatele otsustajatele. Tahad teada, kuidas paremini oma organisatsiooni meeskonnaga suhelda? Kuidas oma õpilasfirmat võimalike klientideni viia? Milliseid kanaleid kasutada, et paremini oma sõnumit kommunikeerida? Siis on ENLi koolitused kommunikatsioonist just Sulle!

Koolituste ülesehitus ja hind

Meie koolitused võivad kesta alates ühest tunnist kuni terve päeva – olenevalt tellija soovidest ja võimalustest. Viime läbi nii loengute, seminaride kui ka töötubade stiilis koolitusi ning tihtipeale kombineerime neid koolitusvorme omavahel, et leida parimad lahendused igaks sündmuseks.

Loeng

Ettekande stiilis koolitus, kus esineja peamiselt kõneleb. Publik on küll vähem kaasatud, kuid esinejal on võimalik edasi anda rohkelt informatsiooni.

Seminar

Ettekande ning osalejaid kaasava ülesande kombinatsioon, kus peamiselt annab koolitaja edasi teadmisi, kuid paari ülesandega on kaasatud ka publik.

Töötuba

Koolituse fookus on individuaalsetel või meeskondlikel ülesannetel ning osalejad omandavad teadmisi nende käigus.

See, milline koolitus on parim, sõltub sündmusest ning koolituse tellija soovidest. Lõplik koolituse ülesehitus selgub koolitaja ning tellija vahelise arutelu käigus. Samal viisil selgub ka koolituse hind.

Oma võrgustikus ehk ENLi liikmesorganisatsioonidele pakume igakuistel liikmepäevadel nõustamist ning korraldame pidevalt erisuguseid koolitusi sisaldavaid sündmuseid nagu näiteks “Mõjus võrgustik” ja hooajakoolid.

Küll aga on igaühel võimalik koolitusi on meilt tasu eest tellida, kuid see tasu sõltub koolituse pikkusest, koolitaja transpordikulust ning koolituseks vajalikust ettevalmistusest. Täpsema hinna väljaselgitamiseks võta meiega ühendust!

 

Saada päring

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status