fbpx

/ Noorte osalus

Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik kas kodus, koolis, kodulinnas või -vallas, maakonnas, aga ka laiemalt Eestis, Euroopas ja miks mitte kogu maailmas. Aktiivse osaluse puhul teevad noored ise otsuseid ja pakuvad lahendusi, passiivse osaluse käigus aga tehakse kaasa ühiskonna pakutavates tegevustes.

Alguses kasutati noorte osalusest rääkides ainult terminit osaluskogu. Täna räägitakse ka osalusvormidest, milleks on kokkulepitud struktuuri ning põhimõtetega kooslused, mis tingimata ei käi koos regulaarselt või millel puuduvad võimalused mõjusate otsuste tegemiseks, nt noorteaktiivid või noortegrupid. Samuti räägitakse ka osalusvõimalustest, milleks on ebaregulaarselt toimuvad kokkulepitud struktuuri või formaadiga tegevused, nt osaluskohvikud või noorteparlamendid.

Eestis võimestab noorte osalust ja kaasamist Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), mis asutati 2002. aastal ning tegemist on katusorganisatsiooniga, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid, sealhulgas noortevolikogusid. Eesti Noorteühenduste Liit on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, kohalike omavalitsuste ning noorte endiga arendanud noorte osalust süstemaatiliselt juba 2008. aastast. ENLi poolt pakutavad võimalused noorte osaluse ning osaluskogude toetamisel kohalikul tasandil on näiteks võrgustiku sündmused, juhendmaterjalid, videomaterjalid, rahvusvaheline koostöö, koolitused, praktilised töötoad noortele ja otsustajatele, nõustamine, mentorlusprogramm ning visiidid. ENL veab eest ka noorte osaluse fondi, mille eesmärk on toetada noorte osalemist oma kodukoha otsuste tegemises ja võimalust kaasa rääkida enda jaoks olulistel teemadel. Fondist on võimalik raha taotleda ka kohalikul omavalitsusel juhul, kui eesmärk on taaselustada noortevolikogu tegevus kohalikul tasandil.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status