/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast, väärtustest ja varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal on kohustus kooskõlastada ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt kontaktidelt ja ENLi esindajatelt.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees.

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Säästva arengu komisjon (Riigikantselei)

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee 
Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee

Noortegarantii juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustik

Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee

Noorte nõukogu (Haridus- ja Teadusministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee
Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

Noorte nõukogu (Keskkonnaministeerium)

Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee
Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

Noorte nõukogu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Infot on võimalik saada ENLi üldmeililt

Võrdse kohtlemise võrgustik

Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee

Uimastiennetuse valitsuskomisjon (Siseministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Hariduse valdkondlik komisjon (Haridus- ja Teadusministeerium)

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

Noorteühingute rahastamise komisjon (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti)

Esindaja roteerub, infot on võimalik saada ENLi üldmeililt enl@enl.ee

Heaolu arengukava juhtkomisjon (Sotsiaalministeerium)

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

Siseturvalisuse arengukava juhtkomisjon (Siseministeerium)

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

II Euroopa Noortefoorumi ja Euroopa institutsioonide komisjonid ja töörühmad

Euroopa noortefoorumi vabatahtlikkuse töögrupp

Triin Roos – triin@enl.ee

Alcohol Policy Youth Network

Infot on võimalik saada ENLi üldmeililt enl@enl.ee

Põhja- ja baltimaade noorteühenduste liitude kogu

Triin Roos – triin@enl.ee

Erasmus+ juhtkomisjon

Triin Roos – triin@enl.ee 

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

III ÜRO, UNESCO-teemalised komisjonid

ÜRO noordelegaat (Välisministeerium, Eesti ÜRO alaline esindus New Yorkis)

Infot on võimalik saada ENLi üldmeililt enl@enl.ee

IV Muu

DigiGen projekti nõuandev kogu

Triin Roos – triin@enl.ee

Noorsootöötaja kutsekomisjon

Erik Mikkus – avalikpoliitika@enl.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status