/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast, väärtustest ja varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal on kohustus kooskõlastada ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt kontaktidelt ja ENLi esindajatelt.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees.

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Noortevaldkonna strateegia töörühm

Maarja Mehiste – maarja@enl.ee

Säästva arengu komisjon (Riigikantselei)

Maris Neeno – maris@enl.ee 
Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee

Noortegarantii juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

Maris Neeno – maris@enl.ee

Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustik

Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee

Noorte nõukogu (Haridus- ja Teadusministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee
Maris Neeno – maris@enl.ee

Noorte nõukogu (Keskkonnaministeerium)

Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee
Maris Neeno – maris@enl.ee

Võrdse kohtlemise võrgustik

Elizaveta Cheremisina – elizaveta@enl.ee

Uimastiennetuse valitsuskomisjon (Siseministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Hariduse valdkondlik komisjon (Haridus- ja Teadusministeerium)

Maris Neeno – maris@enl.ee

Noorteühingute rahastamise komisjon (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti)

Maarja Mehiste – maarja@enl.ee

II Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritavad komisjonid ja töörühmad

III Euroopa Noortefoorumi ja Euroopa institutsioonide komisjonid ja töörühmad

Euroopa noortefoorumi vabatahtlikkuse töögrupp

Aivar Kamal – aivar@enl.ee

Alcohol Policy Youth Network

 

Põhja- ja baltimaade noorteühenduste liitude kogu

Aivar Kamal – aivar@enl.ee

IV ÜRO, UNESCO-teemalised komisjonid

ÜRO noordelegaat (Välisministeerium, Eesti ÜRO alaline esindus New Yorkis)

Norman Vester – norman@enl.ee 

V Projektifondide komisjonid

Nopi Üles projektikomisjon

Heiki Viisimaa 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status