fbpx

/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast, väärtustest ja varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal on kohustus kooskõlastada ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt kontaktidelt ja ENLi esindajatelt.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees.

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukava juhtkomisjon (Haridus- ja Teadusministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noortevaldkonna juhtkomisjon

Triin Roos – triin@enl.ee

Säästva arengu komisjon (Riigikantselei)

Kaarel Taimla – kaarel@enl.ee

Noortegarantii juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

Kaarel Taimla – kaarel@enl.ee 

Heaolu arengukava juhtkomisjon (Sotsiaalministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee  

Võrdse kohtlemise võrgustik

Kaarel Taimla – kaarel@enl.ee 

HIVi valitsuskomisjon (Sotsiaalministeerium)

Emma Anni Koppel – emmaannikoppel@gmail.com

Renar Kihho – renarkih@gmail.com

Uimastiennetuse valitsuskomisjon (Siseministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Siseturvalisuse arengukava juhtkomisjon (Siseministeerium)

Kaarel Taimla – kaarel@enl.ee  

Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon (Rahandusministeerium)

Hannaliisa Rebane – hannaliisa@enl.ee 

Triin Roos triin@enl.ee (asendusliige)

Ennetusnõukogu (Justiitsministeerium)

Hannaliisa Rebane – hannaliisa@enl.ee 

Noorteühingute rahastamise komisjon (Tallinna Haridusamet)

Triin Roos – triin@enl.ee

II Noortenõukogud

Noortenõukogu (Haridus- ja Teadusministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Kaarel Taimla – kaarel@enl.ee 

Noortenõukogu (Keskkonnaministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Hannaliisa Rebane – hannaliisa@enl.ee

Noortenõukogu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Hannaliisa Rebane – hannaliisa@enl.ee

Noortenõukogu (Kultuuriministeerium)

Hannaliisa Rebane – hannaliisa@enl.ee

III Rahvusvahelised organisatsioonid

Põhja- ja Baltimaade noorteühenduste liitude kogu

Triin Roos – triin@enl.ee

Baltic Youth Foundation

Triin Roos – triin@enl.ee

ENLi esindaja Euroopa Noortefoorumis

Triin Roos – triin@enl.ee

ÜRO (Välisministeerium, Eesti ÜRO alaline esindus New Yorkis)

ÜRO noordelegaat 2023 Hanna-Stiina Tornius – noordelegaat@enl.ee 

Lisainfo: Triin Roos – triin@enl.ee

IV Muu

Noorsootöötaja kutseala komisjon

Kätlin Merisalu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status