/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast, väärtustest ja varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal on kohustus kooskõlastada ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt kontaktidelt ja ENLi esindajatelt.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees.

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Noortevaldkonna strateegia töörühm

Roger Tibar – roger@enl.ee
Ave-Liis Kivest – aveliis@enl.ee

Säästva arengu komisjon (Riigikantselei)

Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee
Karl Ander Aleksius – karl.aleksius@enl.ee

Noortegarantii juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee

Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustik

Mikk Tarros – mikk@enl.ee

Noorte nõukogu (Haridus- ja teadusministeerium)

Roger Tibar – roger@enl.ee

Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee

Noorte nõukogu (Keskkonnaministeerium)

Roger Tibar – roger@enl.ee
Mikk Tarros – mikk@enl.ee

Võrdse kohtlemise võrgustik

Mikk Tarros – mikk@enl.ee

Uimastiennetuse valitsuskomisjon (Siseministeerium)

Roger Tibar – roger@enl.ee

Hariduse valdkondlik komisjon (Haridus- ja Teadusministeerium)

Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee

Noorteühingute rahastamise komisjon (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti)

Ave-Liis Kivest – aveliis@enl.ee

II Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritavad komisjonid ja töörühmad

III Euroopa Noortefoorumi ja Euroopa institutsioonide komisjonid ja töörühmad

Euroopa noortefoorumi vabatahtlikkuse töögrupp

Mikk Tarros – mikk@enl.ee

Alcohol Policy Youth Network

 

Põhja- ja baltimaade noorteühenduste liitude kogu

Aivar Kamal – aivar@enl.ee

IV ÜRO, UNESCO-teemalised komisjonid

ÜRO noor delegaat (Välisministeerium, Eesti ÜRO alaline esindus New Yorkis)

Karl Ander Aleksius – karl.aleksius@enl.ee

V Projektifondide komisjonid

Nopi Üles projektikomisjon

Heiki Viisimaa 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status