/ AUH

MTÜ AUH on aktiivseid noori (meiega liitumiseks peab olema vähemalt 16-aastane) ühendav mittetulundusühing, mille peamiseks eesmärgiks on abivajavate (koduta) loomade heaolu tagamine ja parandamine. Samuti tegeletakse loomakaitse põhimõtete propageerimise ja levitamisega elanikkonna hulgas.

Mittetulundusühing AUH:

  • korraldab külastus- ja heakorrapäevi Eesti koduta loomade varjupaikades (hetkel peamiselt vaid Tartus);
  • organiseerib heategevuslikke üritusi ja kampaaniaid;
  • loob kontakte ja arendab koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  • kogub loomakaitse eesmärkidel jaotamiseks annetusi;
  • teavitab elanikkonda loodus- ja loomakaitsega seonduvast.

/ Sotsiaalmeedia