fbpx

/ Avatud Vabariik

Millega organisatsioon tegeleb?

Korraldame üle-eestiliselt noorteprojekte, seminare, konverentse, rahvusvahelisi noortevahetusi, õppevisiite ja saadame ning võtame vastu vabatahtlikke. Mõned näited meie projektidest: arendame noorte meediapädevusi, oskusi analüüsida, hinnata ja luua sisu projektis Noorte Meedialabor; täiendame teadmisi välissuhtluse ja välispoliitika alal projektis Noorte Diplomaatiakool; tegeleme kaasaegse urbanismi teemadega ning kaasame noori aruteludesse kohaliku elu arendamisest projektis UrbanLAB jne.

Keda ootate organisatsiooniga liituma?

Oleme üle-eestiline organisatsioon. Meie sihtrühm on 14-26 aastased noored. Ootame liituma kõiki, kelle jaoks avatud ühiskonna väärtused on sama olulised kui meile.

Miks organisatsiooniga liituda?

Avatud Vabariik kaasab noori ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena, pakkudes neile vahendeid, infot ja koolitust, mis võimaldaks noortel paremini kaasa rääkida ja ühiskonnas aktiivsemat rolli mängida. Saad osaleda erinevates algatustes ja põnevates sündmustes ning ise tegeleda nende planeerimise ja elluviimisega, täiendades oma projektijuhtimise oskusi.  

Eriti oluliseks peab Avatud Vabariik erinevate kodukeelega noorte aktiivset osalust ja kaasamist, et selle kaudu aidata kaasa Eesti ühiskonna lõimumisele.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status