/ Avatud Vabariik

Noorteühing Avatud Vabariik tegutseb Eestis juba 1999. aastast ja hetkel on meie liikmeteks rohkem kui 1500 aktiivset noort riigi kõige erinevamatest paikadest. Meie tegevuse peamised suunad on kodanikuharidus, noorte kaasamine ühiskondlikku ellu, vabatahtliku teenistuse toetamine, multikultuursuse toetamine ja lõimumine.

Korraldame erinevaid noorteprojekte, seminare, konverentse, rahvusvahelisi noortevahetusi, õppevisiite ning saadame ja võtame vastu vabatahtlikke programmi EVS raames. Meie peamiseks sihtrühmaks on noored vanuses 16 kuni 26 eluaastat.

Oma tegevuses pöörame erilist tähelepanu Eesti ühiskonna lõimumisele, pea 70% meie liikmetest on rahvusvähemuste esindajad, peamiselt vene keelt rääkivad noored eestimaalased.

Avatud Vabriik tegeleb aktiivselt sihtrühma huvide esindamise ja kaitsmisega hariduse, noorsootööga ja sotsiaalse integratsiooniga seotud otsuste vastuvõtmisel nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Meie pingutused on suunatud ühise Euroopa põhiväärtuste tugevdamisele ja levitamisele, et noored tunneksid end täisväärsete Euroopa kodanikena.

Meie organisatsiooniga võib liituda iga Eesti elanik, täites avalduse meie koduleheküljel.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status