EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Laste- ja Noorsootöö Ühendus on MTÜ, mis koondab enda alla EELK laste- ja noortetöö ning lapsed ja noored.

LNÜ VISIOON

Aastaks 2019 on LNÜ tugev ja elujõuline noorteorganisatsioon ning tunnustatud koostööpartner nii kirikule kui ka kogudustele.

LNÜ MISSIOON

Olla kogudustele ja nende laste-ja noorsootöö tegijatele toeks ning abiks, et Eesti lapsed ja noored saaksid Jumalat turvalises keskkonnas, oma vanusest lähtuvalt tundma õppida.

PÕHITEGEVUSED:

Koolitused

LNÜ tegeleb EELK laste ja noortetöö tegijate koolitamisega. Toimuvad koolituspäevad ja laagriformaadis koolitused. Kuna enamus koguduste töötegijaid on vabatahtlikud, siis soovime neid varustada ja võimestada selleks tööks.

 

Sündmuste korraldamine

LNÜ korraldab iga-aastast kristlikku noortefestivali Järgmine Peatus (JäPe). See festival toob kokku sadu noori üle Eesti, et koos Piiblit uurida ja Jumalat tundma õppida. LNÜ aitab korraldada ka erinevaid lastepäevasid üle Eesti.

 

Koguduste toetamine

LNÜ soovib olla kogudustele toeks nende töös. Kogudused saavad tellida meilt koolitusi ja kutsuda meid appi oma üritustele. Lisaks sellele annab LNÜ kogudustele võimaluse laagrifondist taotleda raha oma laste-, noorte- ja perelaagrite korraldamiseks.

 

/ Sotsiaalmeedia