fbpx

/ Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

2012. aastal loodud Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. FÜSi missiooniks on populariseerida füüsikaharidust ning teadust üldiselt. Samuti korraldatakse mitmeid erialaseid üritusi, mille hulka kuuluvad näiteks sügiskoolid, suvekoolid, seminarid, persooniõhtud ning väljasõidud. Lisaks aitab FÜS luua tudengkonnast ühtset kommuuni, korraldades erinevaid üritusi nt jõulupidusid, saunaõhtuid ning lisaks veel erinevaid sportlikke üritusi. Ürituste korraldamise kõrvalt tegeleb FÜS õppekvaliteedi parandamisega, näiteks pakutakse esmakursuslastele abi mentorprogrammi kaudu. Selle raames määratakse esmakursuslastest gruppidele mentoriteks vanemad tudengid, kes aitavad kohaneda ülikoolieluga ning on uutele üliõpilastele üleüldiselt abiks.

Pildi autor: Alisa Stoten.

 

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status