/ Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. FÜS korraldab palju erialaseid üritusi, mille 

hulka kuuluvad näiteks sügiskoolid, suvekoolid, seminarid, persooniõhtud ning väljasõidud. Lisaks aitab FÜS luua tudengkonnast ühtset kommuuni, korraldades jõulupidusid, kevadpidusid, mälumänge, pinksiturniire, saunaõhtuid ning võrgupidusid. Lisaks ürituste korraldamisele tegutseb FÜS õppekvaliteedi parendamisega, õpiassistentide leidmise ning toetamisega, loodusteaduste populariseerimisega (projekt “Tudeng füüsikatundi”) ja püüab parandada tudengite, õppejõudude, teadlaste ning instituudi töötajate omavahelist suhtlust. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Pildi autor: Alisa Stoten.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status