/ Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon

Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (lühidalt EKNO) on Eestis elavate kuulmislangusega noori ühendav organisatsioon. 

EKNO on loodud 2005.aastal ja organisatsiooni sihtgrupiks on kurdid noored, vanuses 16 – 35. Meie eesmärgiks on kaitsta kuulmislangusega noorte õigusi, innustada nende osalust tavaühiskonnas. Edendame kurtide noorte ühiskondlike huve ja korraldame koolitusi, üritusi ning toetame liikmete osalust nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel üritustel. 

EKNO osaleb eesmärkide saavutamiseks Eesti ühiskondlikus elus, tehes koostööd teiste isikute, ühenduste ja projektidega.

 

 

/ Sotsiaalmeedia