fbpx

/ Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Millega Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus tegeleb?
Oma tegevuste kaudu arendab EPSÜ Tallinna ja Tartu Ülikooli tudengite sidusust, avab psühholoogiaalaseid teemasid, mida loengutes ei käsitleta ning pakub liikmetele enesearendamise ja -teostamise võimalusi.

Aastaringselt toimuvad nii Tallinnas kui Tartus Psühhoõhtud, mis on modereeritud vestlusringid psühholoogiavaldkonnas tegutsevate ekspertidega.

Suve lõpus toimub iga aasta Suvekool, mille kavas on nii põnevad loengud, vestlusringid ja töötoad kui ka meeleolukad seltskonnategevused ja saunaõhtud. 

Kord aastas toimub ka Strateegiapäev, kus kaardistatakse, mis on liikmete ootus organisatsioonile ning millele peaks organisatsioon rohkem keskenduma.

Keda ootate liituma?
EPSÜga ootame liituma Tallinna ja Tartu Ülikoolis psühholoogiat pea- või kõrvalerialana õppivaid ja õppinud üliõpilasi.

Miks liituda?
Kuna EPSÜ ühendab Tallinna ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengeid, on EPSÜs võimalik laiendada oma suhetevõrgustikku. EPSÜs on Sul võimalik osaleda koolitustel, arendada meeskonnatöö oskust, proovida kätt ürituste korraldamises ja muude projektide elluviimises. EPSÜga liitudes oled alati värskeima psühholoogiaalase info keskmes. EPSÜ liikmele rakendub mitmete ürituste puhul soodustus ning paljudest koolitustest ja üritustest on EPSÜ liikmel võimalik osa võtta täiesti tasuta. EPSÜ esindab Eesti psühholoogiatudengeid ka väljaspool Eestit.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status