/ Eesti Psühholoogia-üliõpilaste Ühendus

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivaid ja õppinud üliõpilasi ühendav vabatahtlik organisatsioon, mis on tegutsenud alates 18. novembrist 1992.

Meie visiooniks on psühholoogiaalaste teadmiste ning neist tuleneva mõtteviisi kandepinna laiendamine Eesti ühiskonnas.

EPSÜ missiooniks on Tallinna ja Tartu psühholoogiatudengite ühendamine.

Põhitegevusteks on:

  • suhete ja koostöö arendamine Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivate üliõpilaste vahel,
  • suhete ja koostöö arendamine teiste isikute või organisatsioonidega Eestis ja mujal maailmas lähtuvalt ühingu eesmärkidest;
  • psühholoogia õppimisvõimaluste parandamine Eestis;
  • ühingu liikmete erialaste huvide eest seismine.

 

/ Sotsiaalmeedia