fbpx

/ Eesti Reformierakonna Noortekogu

Kõiki noori, kes tahavad, et Eesti liiguks edasi, et säiliks inimeste tegevusvabadus ning noortel oleks võimalused arenguks, ühendab Eesti Reformierakonna Noortekogu (ERNK). Siia kuuluvad noored vanuses kuni 35 eluaastat. Meil on üle 5000 liikme erinevates noorte Reformiklubides üle Eesti.

RE Noortekogu on alati olnud Eesti tuleviku kujundaja. RE Noortekogu on alati olnud julge, aktiivne ja nooruslik kaitstes tegevusvabadust ja tervet mõistust.

Eesti Reformierakonna Noortekogu missioon on aidata kaasa Eesti Reformierakonna põhimõtete ja eesmärkide elluviimisele. Me seisame liberaalse ühiskonnakorralduse eest. Inimene peab olema vaba oma valikutes ja otsustes. Peame tähtsaks inimeste vabadust otsustada ise oma tuleviku üle, samas peab inimene olema valmis võtma vastutuse oma tegude eest. Meile igaühele on isiklikult kõige olulisemaks Reformierakonna Noortekogus meie väärtused ja usk vabadusse

Edumeelne, aktiivne ja tasakaalukas inimene on kaasaegses ühiskonnas in. Vaid vabad inimesed saavad olla edukad, vaid vabad inimesed saavad olla aktiivse elurütmiga, vaid vabad inimesed saavad ise tasakaalukalt otsuseid vastu võtta. Seetõttu ongi meie peamiseks väärtuseks vabadus ja iga meie poliitika on suunatud sellele, et tagada inimestele enam vabadust, rohkem valikuvõimalusi ja seega selgemat vastutust.

Reformierakonna Noortekogu liikmete hulgas on nii keskkooliõpilasi, üliõpilasi, kui ka kogenud poliitikuid. Klubi liikmeid seob aktiivne ellusuhtumine, liberaalne maailmavaade ja tahtmine oma mõtted teoks teha.

Reformierakonna Noortekogu on suure poliitilise esindatusega noorteorganisatsioon. Me oleme esindatud ka Reformierakonna juhatuses. Alates 2015.a 1. märtsi Riigikogu valimistest on meil kuus esindajat Riigikogus: Taavi Rõivas, Lauri Luik, Arto Aas, Remo Holsmer, Kristen Michal, Kalle Palling ning Keit Pentus-Rosimannus. 

“Reforminoored on alati pakkunud kõige julgemaid ideid, näiteks tulumaksu alandamine 20 protsendini ja kohalike omavalitsuse valimiste valimisea langetamine ning kavatseme teha seda nüüdki.

Loodame lähiajal koos uue juhatusega koostada konkreetsed ettepanekud, mida lisada Reformierakonna 2019. aasta valimisprogrammi. Oleme avatud dialoogiks kõigi meie partnerite ja vastavate huvigruppidega saavutamaks võimalikult hea ja tulevikkuvaatava lahenduse haridusüsteemis leiduvatele probleemidele. Igasuguse lahenduse keskne osa peab olema tasuta õppekohtadele kuluva ühiskondliku ressurssi vabastamine ja ümbersuunamine nii alusharidusse kui kõrghariduse tõhustamisse.” Noortekogu esimehe Erkki Keldo kommentaar meie tegemistest.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status