fbpx

/ Eesti Skautide Ühing

Millega Eesti Skautide Ühing  tegeleb?
Eesti Skautide Ühingu eesmärk on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks.

Skautide iganädalane tegevus toimub väikestes eapõhistes gruppides, kus koolitatud skaudijuhi toel viiakse ellu seiklusi metsas ja linnas, uuritakse ja avastatakse ennast, kogukonda ning ühiskonda oma ümber. Iga tegevusega toetame läbivalt noorte oskust märgata end ümbritsevat, teha maailma paremaks ning panustada nii enda kui kogukonna arengusse. Olulist rõhku pannakse looduse tundmisele ja hoidmisele ning juba noorest east õpetatakse liikmetele keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Samavõrra olulisena arendatakse noorte oskusi looduses hakkama saada. Skautluses tegutsemisega saab iga noor jõukohase võimaluse võtta vastutust ning kogeda seeläbi laia valikut võimalusi enda arendamiseks, mis on suunda andvaks nii edasise haridustee kui elukutse valikul.

Eesti Skautide Ühing on üks Eesti suurimaid noorteorganisatsioone, koondades pea 1100 liiget üle kogu Eesti. ESÜ pakub regulaarset mitteformaalset haridust poistele ja tüdrukutele alates 6. eluaastast, tuues kokku erinevate oskuste ja vajadustega noori maapiirkondadest ja linnadest, eestikeelsetest ja venekeelsetest kogukondadest.

Keda ootate liituma?
Ootame aastaringselt igast vanusegrupist uusi liikmeid. 

Hetkel on Eesti Skautide Ühingus kõige enam puudus täisealistest vabatahtlikest, kes sooviksid järjepidevalt panustada aega noortega tegelemisse. Meie tegevuse vastu tunneb huvi palju noori, kuid selleks, et neile midagi kvaliteetset pakkuda on tarvis täisealiste skaudijuhtide abi. 

Skaudijuhiks on võimalus saada igaühel, kes selle vastu huvi tunneb. Omalt poolt pakume toetavat meeskonda, põnevaid koolitusi ja teemakohast kirjandust. 

Miks Eesti Skautide Ühinguga liituda?
Eesti Skautide Ühing on noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon, mis on osa üle 50 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsioonist WOSM. Skautlus on hea võimalus silmaringi avardamiseks, rahvusvaheliste suhete loomiseks, enese proovilepanekuks ja arenguks. 

Skautluses õpitakse ise hakkama saama nii looduses kui igapäevaelus, arendatakse suhtlemisoskust ning osaletakse ESÜ organiseeritud üritustel. Lisaks avaneb võimalus kaasa lüüa väga erinevates projektides nii rahvusvahelistes kui ka riigisisestes. Sõbrad ja seiklus – see on skautlus!

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status