/ Noor Eesti 200

Noor Eesti 200 on uue põlvkonna noorteühendus. Oleme orienteeritud koostööle kõigi noorteühendustega ning seeläbi soovime tekitada konstruktiivset arutelu ja tõsta Eesti poliitkultuuri taset. Tuleviku Eesti vajab nutikaid lahendusi. Mis oleks, kui selleks nutikaks lahenduseks oleksid noored.

Noor Eesti 200 läheneb probleemidele teaduspõhiselt ning tulevikku vaatavalt, sest mõistame, et “täna” tehtud otsused mõjutavad meid alles “homme”. Teadvustame, et igaühel peab olema õigus võrdsele kohtlemisele. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalsättumuse või muude asjaolude tõttu. Oleme veendunud, et igas valdkonnas peab teostama rohepöörde, kuna meil ei ole planeeti B!

Noor Eesti 200 ei ole erakonna järelkasvu inkubaator ega poliittehnoloogiline vahend. Me ei korralda ka pastakate jagamise koolitust või poliitbroileriteks saamist, kuna tahame olla noortele eeskujuks, mitte vastupidi. Innustame noori mõtlema „kastist väljapoole“ ja tegema poliitikat teistmoodi.

 

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status