fbpx

/ Noor Eesti 200

Millega Noor Eesti 200 tegeleb?
MTÜ Noor Eesti 200 on poliitiline noorteorganisatsioon selle kõige paremas mõttes. Noor Eesti 200 on loodud kõigile progressiivsetele ja ettevõtlikele Eesti noortele vanuses 14-35. Me ühendame liberaalseid ja uuendusmeelseid noori, kes soovivad anda oma panuse Eesti riigi arengusse. Oleme sügavalt veendunud, et Eesti peaks olema avatud ja hooliv riik, kus on ruumi igale inimesele vaatamata tema rahvusele, soole, seksuaalsele sättumusele, nahavärvile või emakeelele.

Paljud globaalsed ja kohalikud väljakutsed on olulised ning vajavad tähelepanu, kuid meie organisatsiooni põhifookuses on eelkõige: 

  • Isikuvabadused: samasooliste paaride õigus abielluda; erineva etnilise, keelelise või soolise taustaga inimeste võrdsed võimalused
  • Haridus: kvaliteetne ning kättesaadav eestikeelne haridus igas Eesti nurgas; Ühtne Eesti kool
  • Kliima: võitlus kliimakriisiga rohepöörde ja ringmajanduse abil
  • Vaimne tervis: ennetustöö ja esmatasandilise psühholoogilise abi laiendamine; koolipsühholoogide toomine igasse Eesti haridusasutusse.

Sellest lähtuvalt kujundame avaliku arvamust, koostööd teiste organisatsioonidega, korraldame üritusi ja osaleme Eesti 200 poliitikakujundamises.

Keda ootate liituma?
Noor Eesti 200 ootab organisatsiooniga liituma liberaalseid ja uuendusmeelseid noori üle kogu Eesti. Meil on osakonnad Tallinnas ja Tartus ning töötame aktiivselt selle nimel, et avada suuremad osakonnad ka Ida-Eestis ja Pärnus.

Miks liituda?
Võrreldes teiste erakondade noorteühendustega, ei jaga meie liikmed „suurte“ poliitikute pastakaid valimiskampaania ajal sümboolse tasu ega tulevase poliitilise töökoha eest. Meie juures ei ole võimalik saada hautatud poliitbroileriks, sest poliitinkubaatorid ei valmista tulevasi juhte ega visionääre. Tegelikult see ei vii Eesti riiki kuhugi. 

Noor Eesti 200 on tulnud, et näidata uut taset Eesti noorpoliitikute areenil. Tule ja kujunda koos meiega liberaalset ja progressiivset Eestit. Meiega on võimalik, sest 200 on tuleviku ja noorte usku.

Korraldame regulaarselt erinevaid üritusi, mis võiksid pakkuda huvi kõigile. Näiteks teeme regulaarselt liikmetele motivatsiooniüritusi (mälumänguõhtud, murumängud jms.), korraldame koostöös teiste poliitiliste noorteorganisatsiooniga kokkusaamisi ning samuti teeme ka Edu Akadeemiaid, kus oma ala professionaalid käivad noortele koolitusi tegemas. Meile pole võõrad debattide korraldamised, saunaõhtud või niisama koos pitsasöömised. Juba kaks suve järjest oleme käinud üle-eestilisel suvetuuril, mille eesmärk ongi just käia ja kohtuda oma liikmetega üle kogu Eesti ning potentsiaalseid uusi liikmeid värvata.

Oleme tegemas esimesi samme selleks, et luua oma jalajälg ka Euroopa tasandil.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status