fbpx

/ Peace Action Community Estonia (PACE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peace Action Community Estonia (PACE) on noorte poolt juhitud vabaühendus Eestis, mille eesmärgiks on ennetada konflikte ja edendada rahuharidust Eestis. PACE keskendub demokraatia, inimõiguste ja rahukultuuri arendamisele Eestis ning rahu-alasele koostööle Euroopas ja Euroopa naabruspiirkondades. Organisatsiooni töö eesmärgiks on soodustada marginaliseeritud ühiskonnagruppide lõimumist ühiskonnas ning võimestada uut põlvkonda noori juhte rahukultuuri arendama.

PACE meeskond koosneb kvalifitseeritud ning kogenud meeskonnaliikmetest, kes on läbinud ning läbi viinud erinevaid rahuharidusega seotud teemade koolitusprogramme nii Eestis kui välismaal. Meie ekspertiis puudutab erinevaid valdkondi, sh rahvusvaheline arengukoostöö ja jätkusuutlik areng, noorsootöö, haavatavate gruppide huvikaitse ja demokraatlikud väärtused.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status