/ Tallinna Linna Noortevolikogu

Tallinna linna noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis moodustatud Tallinna Linnavolikogu juurde.

Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste ja üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest. Igal huvirühmal on seitse esindajat.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status