/ Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts

TÜRS ehk Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts on 6. detsembril 1990. aastal asutatud mittetulunduslik ühing. Seltsi võivad kuuluda farmaatsiaüliõpilased, Tartu Ülikoolistöötavad farmaatsiaõppejõud ja seltsi ees erilisi teeneid omavad füüsilised ja juriidilised isikud, kes aitavad kaasa seltsi eesmärkide teostamisele. TÜRS loodi eesmärgiga liita farmaatsiaüliõpilasi ja rohuteadlasi ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada oma liikmeskonna teadlikkust ja huvi oma eriala vastu, laiendada tudengite silmaringi ja parandada õppimisvõimalusi väliskontaktide loomise kaudu.

/ Sotsiaalmeedia