fbpx

/ ENLi mentorlusprogramm

ENLi mentorlusprogrammi eesmärk on alustavate noortevolikogude või aktiivgruppide võimestamine, tuginedes osaluskogudes tegutsevate noorte varasematele taustteadmistele noortevaldkonnas.

Mentori ja osaluskogu vahel toimuvad kohtumised paar korda aastas, kus seatakse osaluskogule eesmärgid, luuakse tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ning kaardistatakse osaluskogu areng.

2023. aasta mentorlusprogrammi kuuluvad järgnevad mentorid:


  • Kadrina valla mentor – Triini Viks: “Hei! Olen Triini. Osalusmaastikuga olen olnud seotud päris pikalt, juhtides nii Pärnu linna Noortekogu kui ka olles Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorteaktiivi algataja. Osaluskogude töös pean väga oluliseks sisekommunikatsiooni ning head suhtlust ametnikega, et eesmärkide ellu viimine ei takerduks suhtluse taha.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Saarde valla mentor – Kristina Allika: “Olen rõõmsameelne noor Pärnust. Osalusmaastikul olen tegutsenud juba üle nelja aasta, olles Pärnu linna Noortekogu hariduskomisjoni esimees ja Pärnumaa Noortekogu aseesimees ning samuti oma kooli õpilasesinduse president.”


  • Sillamäe linna mentor – Nikita Strekalov: “Mina olen Nikita. Olen Narva Noorteparlamendi esimees ja soovin panustada enda teadmistega ka teiste noortevolikogude arengusse. Olen 18. aastane ja väga sõbralik ning aktiivne noor, armastan aidata ning olla toeks teistele 🙂 Olen õppinud muusikakoolis ja tegelen spordiga, vabal ajal panustan erinevatesse projektidesse ning osalen koolitustel.”

 

 

 

 

 

 

 


  • Nõmme linnaosa mentor – Triine Kose: Hei! Olen Triine ja õpin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Noorte osalusega puutun kolmandat aastat otseselt kokku osaluskogus nimega Pärnu linna Noortekogu, mida hetkel ka juhin, lisaks olen teist aastat Pärnumaa Noortekogu liige. Pean oluliseks, et noori võetaks väärtuslike koostööpartneritena ning oma tugevuseks peangi seda, et tegutsen just sellise hoiakuga.”

  • Põhja-Pärnumaa mentor – Karmen Pikkmets: “Olen rõõmsameelne ja tegus neiu Lääneranna vallast, kuid hetkel õpin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi sotsiaalsuunal. Iseloomustaksin ennast kui tulihingeline noortevõitleja – see väljendub ka kõikides minu tegemistes ja töödes. Hetkel olen Lääneranna Noortevolikogu esimees, Noorteühing Eesti 4H juhatuse liige, 4H klubi DIXIE juhendaja, noortelehe Lääneranna Lumehelbeke peatoimetaja, MTÜ Oidrema külaseltsi liige, Lääneranna Noorteportaali noortetoimetuse liige ning FLEX vahetusprogrammi vilistlane. Mulle meeldib kaasa rääkida noortevaldkonna teemadel nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Vabal ajal meeldib mulle veeta aega pere ja sõpradega, nautida kaunist Eestimaa loodust ning reisida.”

  • Anija valla mentor – Sanne Säär: “Hei! Mina olen Sanne Säär, Kuusalu noortevolikogu esimees. Osalusmaastikul alustasin 7. klassis õpilasesindusse astudes, kus sain hiljem presidendiks. Praegu õpin Kuusalu keskkoolis, käin muusikakoolis ning olen oma valla keskkonna- ja ehituskomisjoni liige. Meie noortevolikogu alustas 2020. a suvel aktiivgrupina ja vähem kui aastaga olime korraldanud valimised ning koos oli üheksa väga motiveeritud, lõbusat ja aktiivset noort, kellega koos oleme nüüd Kuusalu noortevolikogu. Vähese ajaga oleme jõudnud palju teha ja nii noored, täiskasvanud kui ka poliitikud üle meie valla (võiks isegi öelda, et üle Eesti) teavad meid kui suurepärast noortevolikogu, kus ei ole koos mitte lihtsalt noored, vaid sõbrad. Mentorina soovin aidata noortel luua sellist osaluskogu, kus neil endal on tore olla, kus saaks ennast arendada ja realiseerida. Siis lähevad ka kõik muud tegemised korda.”

  • Tapa valla mentor – Inara Ein: “Hei! Mina olen Inara. Noor Jõgeva neiu, kellel on suured ideed, positiivne meel ning tegutsemistahe.Tihtipeale jätab mu mõtlik nägu liiga tõsise mulje. Tõsise pilgu taga on aga suur tahe saata korda midagi suurt ja olulist- olgu selleks siis üritus, startup, heateo tegemine või hoopis presidendiks saamine. Usun, et pingutada tuleb eelkõige selles, mis on sulle hingelähedane ning, mille tegemisel ei tunne sa vajadust, midagi vastu saada. Sellest lähtuvalt on minu motoks on saanud “Tee hästi, või jäta tegemata”. Olles ise saanud palju tuge noortevaldkonnas tegutsedes on minu kord olla andja rollis- pingutan, et olla tugisammas mõnele uuele ja alles tõusuteele suunduvale noortevolikogule.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rapla valla mentor – Kirke Perillus: “Hei! Olen Kirke ja õpin Türi Ühisgümnaasiumis. Olen noorte ja noorsootöö valdkonnaga kokku puutunud nüüdseks juba umbes kuus aastat. Kõige esimene kogemus ulatub tagasi aega kui olin umbes 12-aastane ning mulle pakuti Türi Noortekeskuses võimalust kaasa lüüa tolleaegses Türi Noortekogus. Peale seda olen olnud aktiivne liige õpilasesinduses, löönud kaasa erinevates Türi Noortekeskuse tegemistes ning koos teiste noortega lõime ka Türi Noortevolikogu. Noored ja noorsootöö on mulle südamelähedased ning mul on heameel anda oma panus selle valdkonna arengusse.”

 

  • Mulgi valla mentor – Rosette Liis Uus: “Hei! Olen Rosette ja õpin Viljandi Gümnaasiumis. Noorte osalusega olen kokku puutunud kuus aastat, kuid aktiivsemalt hakkasin sellega tegelema alates seitsmendast klassist, kui liitusin Viljandi Noortevolikoguga, kus nüüdseks olen olnud spiiker viimased kaks aastat. Oma töös pean oluliseks, et noori ning nende arvamusi võetakse tõsiselt. Leian, et hästi toimiva noortevolikogu töös on ülimalt oluline suhtlus ametnikega ning see on ka midagi, mille eest kindlasti seisan.”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status