/ Töörühm

Eestis moodustati ENLi eestvedamisel ja koordineerimisel 2010. aasta veebruaris “Euroopa Noortedialoogi” rakendamise siseriiklik töögrupp, kuhu kuuluvad 2019/2020 aasta seisuga Eesti Noorteühenduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Noorteamet, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti 4H, Euroopa Komisjoni esindus Eestis esindajad.
Töörühm kohtub vähemalt korra kvartalis (ühe konsultatsiooniperioodi käigus), et analüüsida “Noored Otsustajad” projekti raames toimuva Euroopa noortedialoogi protsessi edukust ning sellest lähtuvalt tulevikuvõimalusi, arutada käimasoleva konsultatsiooniperioodi oodatava sisendi üle, leida võimalusi konsultatsioonide tulemuste rakendamiseks Eestis ja teiste “Noored Otsustajad” projektiga seonduvate küsimuste arutamiseks.

Hetkel on töörühma koosseis selline:

 • Mikk Tarros (Eesti Noorteühenduste Liit)
 • Aivar Kamal (Eesti Noorteühenduste Liit)
 • Katrin Siider (Haridus- ja Teadusministeerium)
 • Kadri Koort (Eesti Noorsootöö Keskus)
 • Anni Tetsmann (Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur)
 • (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
 • Helen Siska (Eesti 4H)
 • Kaisa Lõhmus (Sotsiaalministeerium)
 • Martin Karner (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 • Kadri Kull (Euroopa Komisjoni esindus Eestis)
 • Rain Luks (Avatud noortekeskuste ühendus)
 • Eili Lepik (Riigikantselei)
 • Kärt Pärtel (noorsoouurija)
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status