/ Töörühm

Eestis moodustati ENLi eestvedamisel ja koordineerimisel 2010. aasta veebruaris “Struktuurne dialoogi” rakendamise siseriiklik töögrupp, kuhu kuuluvad 2017/2018 aasta seisuga Eesti Noorteühenduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SotsiaalministeeriumiEesti Noorsootöö KeskuseEesti Avatud Noortekeskuste ÜhenduseSihtasutus Archimedes Noorteagentuuri, Postimehe, PraxiseEesti Õpilasesinduste Liidu ja Lastekaitse Liidu esindajad

Töörühm kohtub vähemalt korra poole aasta jooksul (ühe konsultatsiooniperioodi käigus), et analüüsida “Noored Otsustajad” projekti raames toimuva dialoogi protsessi edukust ning sellest lähtuvalt tulevikuvõimalusi, arutada käimasoleva konsultatsiooniperioodi oodatava sisendi üle, leida võimalusi konsultatsioonide tulemuste rakendamiseks Eestis ja teiste “Noored Otsustajad” projektiga seonduvate küsimuste arutamiseks.

Hetkel on töörühma koosseis selline:

  • Mikk Tarros (Eesti Noorteühenduste Liit)
  • Egert Mitt(Eesti Noorteühenduste Liit)
  • Ardo Rohtla (Haridus- ja Teadusministeerium)
  • Kadri Koort (Eesti Noorsootöö Keskus)
  • Triin Ulla (Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur)
  • Kristi Paas (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
  • Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit)
  • Tiina Kaukvere (Postimees)
  • Gertha Teidla-Kunitsõn (Eesti Lastekaitse Liit)
  • Laura Aaben (Poliitikauuringute keskus Praxis)