fbpx

/ Üle-eestiline koostöö osalusvaldkonnas

Eesti Noorteühenduste Liit algatas noorte osaluse ja osaluskogude arendamise jätkamiseks ning olemasolevate osaluskogude jätkusuutlikkuse tagamiseks osalusvaldkonnas üle-eestilise koostöö.

Üle-eestiline koostöö jaguneb kolme valdkonda: 

  • Kohtumised otsustajate, volikogu ning noortevolikogu liikmetega
  • mentorlusprogramm
  • NOF projektide toetamine

Kohtumised otsustajate, volikogu ning noortevolikogu liikmetega: 

  • aasta jooksul kohtutakse omavalitsuste volikogude liikmete ning noortevolikogude liikmetega, et arutada omavalitsuste siseseid ja väliseid koostöö- ning arenguvõimalusi, samuti kohtutakse otsustajatega, et arendada ja toetada noorte osalusvõimalusi

Mentorlusprogramm:

  • aasta jooksul leitakse abivajavatele piirkondadele mentorid, kes on juba osalusvaldkonna kogemusega osaluskogulane ning toetab alustavat noortevolikogu enda ideedega.

Koostöö ja võrgustiku arendamise võimalused läbi Noorte osaluse fondi:

  • aasta üheks suunaks on aktiivgruppide, noortevolikogude ning noorteühenduste omavahelise koostöö arendamine, et toetada otseselt noorte osalusvõimaluste suurendamist ühiskonnas.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status