/ PRESSITEADE: Selgusid noorte varivalimiste tulemused

Eesti Noorteühenduste Liit
20. oktoober 2013
PRESSITEADE 

Selgusid noorte varivalimiste tulemused

Täna avalikustas Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) Tallinnas Von Krahli baaris toimunud varivalimispeol ja ETV Valimiste Õhtu saates noorte varivalimiste hääletuse tulemused.

1. kuni 9. oktoobrini toimunud 13-17-aastaste varivalimiste hääletussimulatsioonis osales kokku 2599 noort. Eestis on 13-17aastaseid noori kokku 58 982.

\”Kogu eagrupist moodustab varivalinud noorte osakaal 4,4 protsenti. See ilmestab juba varem meedias kõlanud fakti, et poliitkampaaniaid noortele ei suunata,\” kommenteerib ENLi varivalimiste projektijuht Maia Eskla.

Eskla sõnul ei näita madal valijaprotsent noorte mitteaktiivsust, vaid pigem nende suhtumist praegusesse poliitmaastikku. \”Noorte aktiivsus paistis selgelt välja eeltegevustes, mis sidus projektiga hinnanguliselt umbes 10 000 noort üle Eesti,\” täpsustas Eskla.

Varivalimistel kogus kokku kõige rohkem hääli Tartus kandideeriv Reformierakondlane Urmas Kruuse (56 häält), talle järgnesid Pärnu linnast Keskerakondlane Külli Pärtelson 35 ja Paide Sotsiaaldemokraat Alo Aasma 25 häälega.

Enim kõlapinda leidnud Tallinna valimiste tulemused erinevad tõenäoliselt \”päris valimiste\” tulemist üksjagu: \”Noorte häältest läks 36% IRL-ile, neile järgnes Reformierakond 23% ja Sotsiaaldemokraadid 17% häältega. Keskerakond sai võrdselt valimisliitude kandidaatidega 9% hääli,\” sõnas Eskla ja lisas: \”Linnapeade lahingus oli noorte arvates võitja Eerik Niiles Kross 18 häälega, talle järgnes Edgar Savisaar 9 häälega. Kolmas oli Andres Anvelt 4 häälega ja neljas Valdo Randpere 3 häälega.\”

Kui liita kogu Eestis antud 13-17-aastaste hääled ühte patta, siis osutusid sel korral populaarseimaks valimisliidud: \”Valimisliitude kandidaatide poolt hääletas 27% noortest, samas kui populaarseim erakond, IRL, sai 23% valijate häältest. See näitab taaskord praeguse parteipoliitika mainet noorte seas,\” lisas Eskla.

Varivalimistel osalenud vastasid ka küsitlusele, mille eesmärk oli analüüsida noorte valimiseelistuste kujunemist. Üldistest tendentsidest võib välja tuua, et noorte hääle kujunemist mõjutab enam mitte kandidaadi erakondlik kuuluvus vaid tema isik, eelnev tegevus ja seos piirkonnaga. Noored saavad valimiste ja poliitika kohta enam infot internetist, sotsiaalmeediast ja veebilehtedelt, vähem aga sõpradelt, vanematelt ja koolist, mida mõnes mõttes võib pidada ohumärgiks, kuna ühiskondlike teemade üle arutlemine on oluliseks eelduseks noore suuremale kodanikuaktiivsusele. Põnev tähelepanek on ka, et varivalijad leidsid, et neid niivõrd ei mõjuta valiku kujundamisel kampaania või programm, pigem tähelepanekud kandidaadi eelnevast tegevusest ning isiklik kokkupuude näiteks väitluste kaudu.

Täpsema statistika ja tulemused leiab peagi varivalimiste kodulehelt: http://www.varivalimised.ee

Varivalimised on Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatav apoliitiline kodanikuhariduse projekt, mis teeb noortele suunatud teavitustööd ühiskondlikel teemadel, kutsudes neid enam kaasa rääkima ja arvamust avaldama. Varivalimised teevad keerulised teemad nagu valimised, osalus, demokraatia ja poliitika sihtrühmale mõistetavaks nende endi keeles – projekti korraldavad noored noortele. Varivalimised toimuvad sel aastal kolmandat korda, valimissimulatsioon leiab aset 1.-9. oktoobril, mil 13-17-aastastel noortel on võimalus hääletada kohalike omavalitsuste valimiste kandidaatide poolt nii sedel- kui e-hääletusel.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status