fbpx

/ Infonurk

 • ENL Iirimaal

 • Kuidas parendada maapiirkonna noorte kaasatust?

 • Noorteühenduste Liit: valimis- ja kandideerimisea langetamine on õige otsus. Noored ja poliitika tuleb omavahel kokku tuua

 • Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas valimis- ja kandideerimisea langetamist

 • ENL otsib noorte osaluse spetsialisti!

 • Inspiratsioonipäev lõi silla noortevolikogu ja õpilasesinduste vahel

 • Helsingis toimus Läänemeremaade Nõukogu Noorte Nõupidamine (CBSS Youth Ministerial)

 • Noortesündmus "Confidence in tomorrow" tõi kokku noored ja otsustajad üle kogu Euroopa

 • Eesti Noorsootöötajate Kogu KOV noorsootöö spetsialistide arenguporgramm 2024 | noorte osalusest teoorias ja praktikas

 • ENL KORRALDAS EUROOPA PARLAMENDI VALIMISTE DEBATI

 • EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU DELEGATSIOON 3.-4. MAIL VILNIUSES EUROPEAN YOUTH EVENT NOORTESÜNDMUSEL

 • Generatsioonidevaheline dialoog Saaremaal

 • “Noorte osalemine Euroopa Parlamendi valimistel ja nende eelarvamused demokraatia suhtes” sündmuse kokkuvõte

 • Eesti Noorteühenduste Liidu delegatsioon 12.-13. aprillil Brüsselis LevelUP! I care, I vote noortesündmusel

 • Euroopa Nõukogu (CLRAE) noordelegaat 2024. aastal on Henrik Harjus

 • Uus Eesti ÜRO noordelegaat on Riin Suuster

 • Kas suudame mõista ja võimestada teismeikka jõudnud noorte osalust?

 • Eesti noorte teadlikkus osalusvõimalustest, osalus ning valimis- ja kandideerimisea langetamine

 • ENL otsib kommunikatsioonispetsialisti!

 • ENL otsib huvikaitse spetsialisti!

 • Tegurid, mis mõjutavad vene emakeelega noorte kaasatust

 • Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks 2024!

 • Euroopa Noortedialoogi 2023. aasta küsitluse tulemused

 • Kandideeri 2024. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinnale!

 • Pöördumine kohalike omavalitsuse juhtide poole õpetajate toetuseks ja noorsootöötajate palkade ning töötingimuste parandamiseks

 • Avatud on kandideerimine Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks

 • Noortevahetuse kogemused Saksamaalt: avastused ja õppetunnid

 • Oru ja Taebla Kooli noorte Keskkonnakonverentsi ettepanekud kujundavad piirkonna keskkonnaharidust

 • Räpina valla noorte aktiiv korraldas NOFi raames kaks koolituspäeva

 • Õpiränne võimestas noorte osaluse koostöövõrgustikku

 • Vaata rohkem
  Skip to content
  This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
  Conformance status