/ Kandideeri Maailmapanga noorte professionaalide programmi

Tere

Avatud on võimalus kandideerida Maailmapanga noorte professionaalide programmi 2015. aastaks. Tööle võetakse noori erinevatest riikidest ja erinevatele ametitele.

Lisainfo: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124011~menuPK:8526385~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html

Tähtaeg 30. juunil 2014.

Parimate soovidega
Evelin Andrespok
Arengukoostöö Ümarlaud

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status