/ Kandideeri Maailmapanga noorte professionaalide programmi

Tere

Avatud on võimalus kandideerida Maailmapanga noorte professionaalide programmi 2015. aastaks. Tööle võetakse noori erinevatest riikidest ja erinevatele ametitele.

Lisainfo: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124011~menuPK:8526385~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html

Tähtaeg 30. juunil 2014.

Parimate soovidega
Evelin Andrespok
Arengukoostöö Ümarlaud