/ Noorte kodanikuteadlikkuse suurendamiseks avanes uus projektikonkurss

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) toetab eesti ja vene õppekeelega noorte kodanikuteadlikkuse suurendamisele suunatud projekte kokku 48 000 euroga.

Konkursi sihtrühm on 7-26 aastased eesti ja vene õppekeelega õpilased. Konkursi eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis.

„MISA on toetanud noortele suunatud kodanikuteadlikkuse teemalisi projekte  juba alates 2003. aastast.  Nende käigus on õpilased korraldanud põnevaid üritusi, näiteks kodanikupäeva tähistavaid viktoriine, õpilaskonverentse, maastikumänge ja fotokonkursse ning välja andnud koolilehti,“ kommenteeris MISA arenduskeskuse valdkonna juht Toivo Sikk. „Eeldame, et tänavu kaasavad projektide kirjutajad õpilasi juba projektitaotluste koostamise etappi, et tegevused vastaksid võimalikult palju sihtrühma ootustele, “ lisas Sikk.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. märts 2015. Lisainfot projektikonkursi tingimuste ja vajaliku dokumentatsiooni kohta leiab MISA koduleheküljelt.

Projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo:
Toivo Sikk
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Arenduskeskuse valdkonna juht
Tel 659 9850
E-post toivo.sikk@meis.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status