/ Arengusprint 2015

“ARENGUSPRINT 2015” on arenguprogramm, mille eesmärk on tõsta  noorteühingute ja noortekogude juhtimiskvalteeti ja tegutsemisvõimekust.

Kasvanud noorteühenduste juhtide juhtimisalased pädevused:

 • ühenduste juhid ja liikmed on teadlikud ühenduse juhtimis- ja arendamispõhimõtetest ning on võimelised organisatsiooni jätkusuutlikkust tagama;
 • ühenduste juhid oskavad oma ühenduse arenguvajadusi välja selgitada ja oskavad oma ühenduse arenguvajadusi täita;
 • ühenduste juhid suudavad ennast​​ kui juhti analüüsida ja reflekteerida.

Paranenud noorteühenduste tegevusvõimekus

 • ühendustel on ülevaade oma organisatsiooni praegusest tegevusvõimekusest ja nad oskavad arenguvajadusi täita;
 • ühenduste juhid ja liikmed on asunud oma ühenduse arenguvajadusi täitma ja tegevusvõimekust suurendama.

Arenguprogrammis osalevad 15 noorteühendust

 • 2 inimest, kes osalevad programmis täies mahus: 1) üks juhatuse liige, 2) üks (uus) organisatsiooni liige, kes on ühenduses tegev ka 2016. aastal.
 • 2-3 inimest, kes osalevad programmis osaliselt: nt mõnes koolitusmoodulis

Arengusprint kestab 7 kuud, algab juunis ja lõppeb detsembris 2015

 • 30. juuni Avakoolitus (Tallinn)
 • 24.-25. juuli I koolitusmoodul: organisatsiooni mõju hindamine ja strateegiline planeerimine (ENLi Suvekooli, Remniku Puhkekeskus)
 • 26.-27. september II koolitusmoodul: finantsjuhtimine ning kommunikatsioon ja turundus (Tallinn)
 • 14. november III koolitusmoodul: eestvedamine ja juhtimine, organisatsiooni jätkusuutlikkus (Tartu)
 • 5. detsember Kovisioon ja arenguprogrammi lõpetamine (Tallinn)

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.