fbpx

/ Projektid / / Arengusprint 2015

“ARENGUSPRINT 2015” on arenguprogramm, mille eesmärk on tõsta  noorteühingute ja noortekogude juhtimiskvalteeti ja tegutsemisvõimekust.

Kasvanud noorteühenduste juhtide juhtimisalased pädevused:

 • ühenduste juhid ja liikmed on teadlikud ühenduse juhtimis- ja arendamispõhimõtetest ning on võimelised organisatsiooni jätkusuutlikkust tagama;
 • ühenduste juhid oskavad oma ühenduse arenguvajadusi välja selgitada ja oskavad oma ühenduse arenguvajadusi täita;
 • ühenduste juhid suudavad ennast​​ kui juhti analüüsida ja reflekteerida.

Paranenud noorteühenduste tegevusvõimekus

 • ühendustel on ülevaade oma organisatsiooni praegusest tegevusvõimekusest ja nad oskavad arenguvajadusi täita;
 • ühenduste juhid ja liikmed on asunud oma ühenduse arenguvajadusi täitma ja tegevusvõimekust suurendama.

Arenguprogrammis osalevad 15 noorteühendust

 • 2 inimest, kes osalevad programmis täies mahus: 1) üks juhatuse liige, 2) üks (uus) organisatsiooni liige, kes on ühenduses tegev ka 2016. aastal.
 • 2-3 inimest, kes osalevad programmis osaliselt: nt mõnes koolitusmoodulis

Arengusprint kestab 7 kuud, algab juunis ja lõppeb detsembris 2015

 • 30. juuni Avakoolitus (Tallinn)
 • 24.-25. juuli I koolitusmoodul: organisatsiooni mõju hindamine ja strateegiline planeerimine (ENLi Suvekooli, Remniku Puhkekeskus)
 • 26.-27. september II koolitusmoodul: finantsjuhtimine ning kommunikatsioon ja turundus (Tallinn)
 • 14. november III koolitusmoodul: eestvedamine ja juhtimine, organisatsiooni jätkusuutlikkus (Tartu)
 • 5. detsember Kovisioon ja arenguprogrammi lõpetamine (Tallinn)

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status