/ Infonurk / Huvikaitse

KOV valimised 2021: valimiskomisjoni liikme kogemus

Erik Mikkus: toetagem neil valimistel noori

Tipp-poliitikud noortest ja valimistest

7 küsimust lõpetavale asejuhile

Noored tahavad kaasa rääkida tulevikuteemadel!

Esita kandidaat ENLi nõukogusse!

Vastused suurtele küsimustele seoses valimistega

Kuidas korraldada valimisdebatti?

KOV valimised 2021: noorte valimisõigus, koolikeskkond

Kuidas avalikku ruumi kasutada?

Kuidas leida kandidaatide seast "see õige"?

Valimised ei tohiks koolis olla tabuteema

Noortele lähevad korda poliitilised teemad, mis on käega katsutavad või puudutavad tulevikku

Noorte ootused KOV kandidaatidele on kohalike elanike elementaarsete vajaduste täitmine!

Erik Mikkus: ei tasu leppida ümmarguste ja ilustatud vastustega!

Uuring: noorteühingud vajavad mõju edukaks mõõtmiseks tuge

Erik Mikkus: Kersna, ärka üles - riigi noortepoliitika käärib!

Valimised ei pea olema ainuke demokraatia pidupäev

Valimiskast vastab, mis seal poliitikas siis üldse toimub

PRESSITEADE: HTM, õiguskantsler ja noored selgitasid hea tava põhimõtteid, et tagada haridusasutuste poliitiline neutraalsus

Kevadseminar toimus esmakordselt veebis!

Noored panid kirja ootused KOV valimisteks

Tegime ettepanekud koalitsioonilepingusse

Noorteorganisatsioonid: psühhiaatriline abi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele

Üleskutse kohalike omavalitsuste juhtidele ja noortega tegelevatele ametnikele!

Noored väärtustavad üha enam loodushoidu, tervise-edendust ja turvalist keskkonda

ÜHISPÖÖRDUMINE: avaldus ja tunnustus uue perioodi 2021-2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest

PÖÖRDUMINE: noorteorganisatsioonid on vastu Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele langetada alkoholiaktsiisi

Jürgen Hendrik Voitka: Euroopa Liit ja keskkond – miks noored peaksid huvi tundma

Mikk Tarros ja Marcus Ehasoo: PISA testi järgi on meil küll parim kooliharidus, kuid tegelikult oleme veel paljuga maas

Vaata rohkem
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status