/ Infonurk / Huvikaitse

Valmis raport ÜRO noordelegaatide programmidest üle maailma

Ühispöördumine uuele haridusministrile

Eestikeelsele haridusele ülemineku konsultatsiooni tulemused

Mis on Euroopa Liidu noortetest?

Kuidas planeerida ja ellu viia huvikaitset?

Eelajaloolised õpikud veavad osalusmaastiku hauda kaasa

Peamised noori puudutavad punktid uues koalitsioonileppes

Ümarlaua “Noorte roll diplomaatias” kokkuvõte

Noorte Keskkonnanõukogu soovitused uuele valitsusele

Uus Eesti ÜRO noordelegaat on Hanna-Stiina Tornius

ENLi ootused uuele valitsusele

Mida arvad erakondade noortekogud valimis- ja kandideerimisea langetamise kohta?

Pärnu valimisdebati kokkuvõte

Nõmme valimisdebati kokkuvõte

Lääne-Virumaa valimisdebati kokkuvõte

Võrumaa valimisdebati kokkuvõte

Ürituse “Minu Euroopa, Minu arvamus: noorte ja ühiskonna heaks!” kokkuvõte

Koolitus-arutelu "21. sajandi oskused ja kuidas neid arendada noorte osaluse soodustamiseks ja efektiivse projektijuhtimise tarbeks" kokkuvõte

Arutelu "Säästva arengu eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse lähenemisviisi kaudu“ kokkuvõte

Noortedialoog keskkonnaminister Madis Kallasega

Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks!

Soovitused valimisdebati korraldamiseks

Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus valimiste ajal

Euroopa Parlamendi täiskogu kokkuvõte 16.-19. jaanuar

Noortedialoog Euroopa komisjoni asepresident Valdis Dombrovskisega

Uuring: 74% noortest tunneb, et nende vajadusi ei võeta keskkonnapoliitika kujundamisel arvesse

Taani õppevisiidi kokkuvõte

ENLi kokkuvõte: noorte vaimse tervise probleemide põhjused ja lahendused

Esimese generatsioonidevahelise dialoogi kokkuvõte

Mida kujutavad endast ministeeriumi noortenõukogud ja miks neid vaja on?

Vaata rohkem
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status