fbpx

/ Projektid / / Noored valimisvalvurid

Projekt “Noored valimisvalvurid” suunab noori vanuses 16-19 osalema oma kodukandi, olgu selleks linn või vald, valimiskomisjoni töös, proovima ametliku valimisvaatleja rolli või kaasa lööma valimiste valvurite tegemistes.
 
  • Osalus kohaliku valla või linna valimiskomisjonis – kohaliku omavalitsuse valimiskomisjoni töösse kaasatud noor kuulub komisjoni liikmete hulka ning täidab seega kõiki liikmetele pandud kohustusi ning on kaasatud kõikidesse seadusega ette nähtud valimiskomisjoni tegevustesse.
  • Ametlik valimisvaatleja – ametliku valimisvaatleja rolli võtmisel esitab noor maakonna valimiskomisjonile hiljemalt valimispäeva hommikul vastavasisulinse kirjaliku taotluse, mille alusel väljastatakse vaatlejatunnistus. Ametliku valimisvaatlejana on noorel õigus vaadelda hääletustegevust vabalt valitud jaoskonnas ning jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist. Samuti viibida valimiskomisjoni koosolekul.
  • Valimisvalvurite tegevus – valimisvalvurite tegevus on suunatud eelkõige õpilasomavalitsuste, noortevolikogude ning osaluskogude liikmetele, kes peavad kogu valimiste perioodi ajal silmas, kas noortega käitutakse seaduspäraselt ning eetiliselt. Samuti annavad valimisvalvurid teada noorte mõjutamisest valimiste ajal. Antud dimensioonis ei ole vajalik noorte kandideerimine valimiste valvuriks.

Projekti koordineerivad Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit. Projekti partneriteks on Eesti Vabariigi Õiguskantsler ja Õiguskantsleri Kantselei ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Registreerimine on lõppenud.

Jälgi ka “Noored valimisvalvurid” tegemisi Facebookist!

Lisainfo:
Heliis Nemsitsveridze
heliis@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status