fbpx

/ Projektid / / Osaluskohvikud 2020

Projekt “Noorelt noorele – osalusest laiemalt”

Projekti “Noorelt noorele – osalusest laiemalt” eesmärgiks on jõuda 8 kuu jooksul vähemalt 750 nooreni vanuses 13-26 aastat ning toetada noorte kaasarääkimist kohalikul ja maakondlikul tasandil, sh võimestada osaluskogusid ja -vorme aktiivsemalt esindama kõiki kohalikus omavalitsuses elavaid ja õppivaid noori. Projekti rahastab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. 

Projekti jooksul toimub neli noorte osalusega seotud tegevust. Tegevuste puhul on rõhk osaluskogudes ja -vormides tegutsevate noorte osalusega seotud teadmiste suurendamisel, noorte ja otsustajate vahelise dialoogi toetamisel ning laiemalt noorte esindamisel kohalikes omavalitsustes. 

Septembrikuu jooksul toimuvad igas maakonnas regionaalsed treeningud korraldusmeeskondadele, mille eesmärgiks on tõsta osaluskogudes ja -vormides tegutsevate noorte teadlikkust noorte osalusest ja noorte osalusele suunatud ürituste korraldamisest. 

6. novembril 2020 toimus üle-eestiliselt 16 Osaluskohvikut, mis olid kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele, ühise eesmärgiga leida aktuaalsetele probleemkohtadele lahendusi. Osaluskohviku raames toimusid septembrikuus ka ideekorjed, et saada sisendit teemade kohta nii organisatsioonidelt kui ka eraisikutelt.

15. jaanuaril 2021 toimub üle-eestiliselt 16 kaasamisüritust, kus analüüsitakse Osaluskohvikutes välja toodud konkreetseid soovitusi, mida kohalikul tasandil astuda tuleks kindlate teemade lõikes. 

Lisainfo: 
Sigrid Laurikainen
“Noorelt noorele – osalusest laiemalt” projektijuht
E-mail: sigrid@enl.ee
Tel: +372 5885 3374

 

Leia oma osaluskohvik: 

Võrumaa Osaluskohvik  
Korraldavad: Võrumaa Noortekogu ja Antsla Valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: Zoom

Viljandimaa Osaluskohvik  
Korraldab: Mulgi valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: Abja Kultuurikeskus

Valgamaa Osaluskohvik  
Korraldab: Tõrva linna noortevolikogu
Toimumiskoht: selgumisel

Tartumaa Osaluskohvik  
Korraldab: Tartumaa Noortekogu
Toimumiskoht: Luunja Kultuurimaja

Saaremaa Osaluskohvik  
Korraldab: Saaremaa valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: selgumisel

Raplamaa Osaluskohvik  
Korraldavad: Rapla valla Noortevolikogu ja Kohila valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: Zoom

Pärnumaa Osaluskohvik  
Korraldab: Pärnumaa Noortekogu
Toimumiskoht: Pärnu Keskraamatukogu

Põlvamaa Osaluskohvik  
Korraldab: Põlva Gümnaasiumi õpilasesindus
Toimumiskoht: Põlva Gümnaasium

Läänemaa Osaluskohvik  
Korraldab: Haapsalu Noortevolikogu
Toimumiskoht: Haapsalu Kultuurikeskus

Lääne-Virumaa Osaluskohvik  

Korraldab: Vinni valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: Roela Rahvamaja

Järvamaa Osaluskohvik
Korraldab: Järvamaa Noortekogu
Toimumiskoht: Türi Kultuurikeskus

Jõgevamaa Osaluskohvik  
Korraldab: Põltsamaa valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: selgumisel

Ida-Virumaa eestikeelne Osaluskohvik  
Korraldab: Toila valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: Voka Rahvamaja

Ida-Virumaa venekeelne Osaluskohvik
Korraldab: 
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Hiiumaa Osaluskohvik  
Korraldab: Hiiumaa valla Noortevolikogu
Toimumiskoht: Kärdla Kultuurikeskus

Harjumaa Osaluskohvik  
Korraldab: Kuusalu noorteaktiiv
Toimumiskoht: Kuusalu Spordikeskus

/ Materjalid

Üleriigiline teema: Kas valimised suruvad mind kasti?

pdf

Üleriigiline teema: Head otsustajad - otsustage lõpuks ära!

pdf

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status