/ Vote@16 seminar

(Eestikeelne kutse leitav allpool)

/ENG/

Estonian National Youth Council (EE) and Children’s Voice Association (FI) are pleased to invite you to the international Vote@16 seminar, which is arranged on the occasion of Estonian and Finnish 100-year celebration.

The seminar is dedicated to the deepening of youth democratic values in Europe and exchanging experiences related to lowering the voting age to 16. The seminar will raise intergenerational justice, democracy sustainability and citizenship education issues. We will have as speakers prominent international youth representatives, politicians, educators and other professionals interested in advancing the youth democratic values.

The seminar will take place in Tallinn, Estonia, on May 30, 2018 from 9.30am to 17.00 pm in the Conference Hall of the Parliament of Estonia (address Lossi Plats 1a).

Please note that due to the Estonian parliament security requirements you will need an ID document for registration.

The seminar is funded by the National Foundation of Civil Society and Hasartmängumaksu Nõukogu.

The preliminary schedule of seminar is following:

09.30-10.10 Registration and coffee
10.10-10.20 Keynote speech by President of the Riigikogu Eiki Nestor
10.20-10.30 Welcoming words by Children’s Voice Association and Estonian National Youth Council

10.30-12.00 Session 1: “Potential impact of lowering the voting age and further engagement of youth into democratic processes. Investigating the Estonian example” What are the lessons learned from lowering the voting age to 16 in municipal elections and what are the possibilities for advancing further youth societal participation in the country?

Moderated by: Niklas Wilhelmsson, Youth Specialist of Finnish Ministry of Justice (Finland)

Prof. Anu Toots, Professor of Social Policy, Tallinn University, School of Governance, Law and Society
Lauri Luik, Member of the Riigikogu, Chairman of Youth Support Group
Roger Tibar, Chairman of Estonian National Youth Council
Rein Olesk, Bachelor student of Government and Politics in University of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies

12.00-12.30 “Critical view: what were the learning outcomes from the first experience?” 

Heliis Nemsistveridze, Project coordinator of “Young Electoral Guards”
Ivo Visak, Former Chairman of Estonian National Youth Council

12.30-13.00 Coffee break
13.00-14.30 Session 2: “How can we cooperate to advance lowering the voting age to 16 and youth participation in Europe?” What are the lessons learned and how can we cooperate to advance lowering the voting age to 16 and youth participation in Europe?

Moderated by: Eemeli Peltonen, First Vice-President of Demorinuoret (Finland)

Diego Alexander Faula Voss, Policy Advisor of Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (Norway)
Niklas Wilhelmsson, Youth Specialist of Finnish Ministry of Justice (Finland)
Patrick Danter, Head of Youth Projects in Sapere Aude (Austria)
Terese Skutaite, Board Member of Lithuanian Youth Council (Lithuania)
Oskar Pulkkinen, Student of European School in Helsinki (Finland)

14.30-15.15 Lunch break
15.15-16.45 Session 3: “Democracy sustainability: how can we cooperate to advance intergenerational justice and democracy education in Europe?” How to raise the young to become more active citizen and ensure the sustainability of democracy in aging societies?

Moderated by: Mikk Tarros, Vice-chairman of Estonian National Youth Council

Argo Kerb, Communication Adviser, Government Office of Estonia
Kirsi Ruhanen, Managing Director, Association for Teachers of History and Social Studies in Finland
Rene Kieselhorst, Foundation for the Rights of Future Generations (Germany)
Dr. Anu Gretchel, Senior Researcher of the Finnish Youth Research Network (Finland)
Mari-Liis Tikerperi, University of Tartu, research project “Constructing AcTive CitizensHip with European Youth” (Estonia)

16.45-17.00 Closing words by organizers

Please register for the seminar by filling registration form HERE.

We recommend for attendees from Finland to book in time on 30.5.2018 Tallink (www.tallinksilja.com) ”Day tickets” – these are cheaper than ”Roundtrips” on the same day – with the boat leaving from Helsinki at 7:30 in the morning and going back from Tallinn at 19:30. Please use the following Tallink discount code, which has been specially created for our seminar: 128603.

Vote@16 seminar Tallinn 30.5.2018 travel recommendation

We hope to see you in Tallinn!

/EE/

Eesti Noorteühenduste Liidul ning Children’s Voice Associationil (Soome) on rõõm kutsuda teid osalema rahvusvahelisel Vote@16 seminaril,mis on pühendatud nii Eesti kui Soome 100.sünnipäeva tähistamisele.

Seminaril arutletakse noorte demokraatlike väärtuste ning Euroopaga seotud teadmiste süvendamise võimaluste üle. Samuti püütakse läbi ettekannete ning paneeldiskussioonide analüüsida valimisea langetamisega kaasnevat potentsiaalset mõju ning väljakutseid seoses õigusliku raamistiku ja kodanikuhariduse õpetamisega. Panellistideks on noorteühingute esindajad, otsustajad ning valdkonda uurivad ja kujundavad eksperdid nii Eestist, Soomest kui Euroopa tasandilt.

Seminar leiab aset 30. mail 2018 vahemikus 9.30 kuni 17.00 Tallinnas, Riigikogu konverentsisaalis (aadressil Lossi Plats 1a).

Seminari töökeel on inglise keel.

NB! Riigikogusse sisenemiseks on vajalik ID-kaardi olemasolu ning eelnev registreerimine. 

Seminari toimumist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Hasartmängumaksu Nõukogu.

Seminari ajakava on alljärgnev:
09.30-10.10 Registreerimine ning tervituskohv
10.10-10.20 Seminari avakõne Riigikogu esimehe Eiki Nestori poolt
10.20-10.30 Seminari avasõnad Children’s Voice Associationi ja Eesti Noorteühenduste Liidu poolt
10.30-12.00 1. sessioon: “Valimisea langetamise potentsiaalne mõju ning noorte edasine kaasamine demokraatlikesse protsessidesse. Eesti kogemuse avamine” Milliseid õppetunde jagas valimisea langetamise protsess nii ekspertide kui otsustajate vaatest ning millised on edasised võimalused noorte osaluse soodustamiseks?

Sessiooni juhib: Niklas Wilhelmsson, Youth Specialist of Finnish Ministry of Justice (Finland)

Prof. Anu Toots, Sotsiaalpoliitika professor, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Lauri Luik, Riigikogu liige ning noorte toetusrühma esimees
Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
Rein Olesk, riigiteaduste eriala 3. kursuse tudeng, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut

12.00-12.30 “Kriitiline vaade: millised olid väärtuslikud õppetunnid esimeste valimiste kontekstis?” 

Heliis Nemsistveridze, projekti “Noored Valimisvalvurid” projektijuht
Ivo Visak, Eesti Noorteühenduste Liidu esimees 2016-2018

12.30-13.00 Kohvipaus
13.00-14.30 2. session: “Kuidas levitada häid praktikaid ning julgustada valimisea langetamise ellu kutsumist Euroopa tasandil?” Millised on teiste Euroopa riikide kogemused, kus valimisea langetamist katsetatud või ellu kutsutud on? Millised on head noorte osalust soosivad praktikad neis riikides?

Sessiooni juhib: Eemeli Peltonen, Sosialidemokraattiset Nuoret Ry (Soome)

Diego Alexander Faula Voss, Policy Advisor of Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (Norra)
Niklas Wilhelmsson, Youth Specialist of Finnish Ministry of Justice (Soome)
Patrick Danter, Head of Youth Projects in Sapere Aude (Austria)
Terese Skutaite, Board Member of Lithuanian Youth Council (Lithuania)
Oskar Pulkkinen, Student of European School in Helsinki (Finland)

14.30-15.15 Lõunapaus 
15.15-16.45 3. session: “Demokraatia jätkusuutlikkus: kuidas saaksime teha koostööd, et edendada põlvkondadevahelist solidaarsust ning kodanikuhariduse andmist Euroopas?” Kuidas soosida uue põlvkonna aktiivsete kodanike arengut ning milline roll on selle juures haridusel?

Sessiooni juhib: Mikk Tarros, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees

Argo Kerb, valitsuskommunikatsiooni nõunik
Kirsi Ruhanen, Managing Director of Association for Teachers of History and Social Studies in Finland (Soome)
Rene Kieselhorst, Foundation for the Rights of Future Generations (Saksamaa)
Dr. Anu Gretchel, Senior Researcher of Finnish Youth Research Network (Soome)
Mari-Liis Tikerperi, Tartu Ülikool, uurimisprojekti “Constructing AcTive CitizensHip with European Youth” esindaja

16.45-17.00 Seminari järeldused ning lõpusõnad korraldajatelt

Seminaril osalemiseks palume teil registreerida end SIIN.

Kohtumiseni seminaril!