/ ÜRO noore delegaadi programm

ÜRO noore delegaadi programm …

Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada.  Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2020 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti osalus ÜRO julgeolekunõukogus aastatel 2020-2021.

ÜRO noordelegaat aastal 2021 on Norman Vester

Norman Vester on 2020. aasta teisest poolest Eesti ÜRO noordelegaat ning esindab noorte huve sügisel ÜRO Peaassambleel. Tema tutvustab end nii: 

“Minu nimi on Norman Vester ja osutusin valituks 2020. aastal ÜRO noordelegaadiks. Olen 20-aastane noormees, kes õpib Tartu Ülikoolis majandusteadust. Õpingute kõrvalt olen aasta aega juhtinud sotsiaalhoolekande teemaga tegelevat sotsiaalset ettevõtet ja olnud aktiivne liige mitmetes ühendustes üle Euroopa. Minu missiooniks noordelegaadi mandaadi ajal on olla väärt esindaja Eestis elavatele noortele. Suheldes erinevate kogukondadega nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, on võimalik integreerida ideid, leides paremaid võimalusi kuidas leevendada probleeme inimõiguste, jätkusuutliku arengu ja keskkonna teemadel.

Tuleva aasta vältel on mul kindel plaan harida Eesti noori ÜRO tegevuste ja tähtsuse teemadel. Selleks, et anda paremat ülevaadet ÜRO rolli tähtsusest Eestis ja mujal maailmas, on mul piisavalt võimalusi ja aega käia paljudes Eesti haridusasutustes loenguid andmas. Noordelegaadi üks tähtsamatest tööülesannetest on anda noortele võimalus mitte ainult kuulata, vaid ka aktiivselt kaasa rääkida, see on minu jaoks põhifookus. Olles meedium Eesti noorte ja ÜRO vahel, on mul võimalik hoida ennast kursis vaatepunktidega, mis tulevad nii õpilastelt, kui ka oma ala ekspertidelt.”

Varasemad ÜRO noordelegaadid

Eva Lennuk – 2020. aastal

Karl Ander Aleksius – 2019. aastal

Kätlin Kuldmaa – 2018. aastal

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status