/ ÜRO noore delegaadi programm

ÜRO noordelegaat 2020 on Eva Lennuk

Eva Lennuk on alates 2020. aastast kolmandaks Eesti ÜRO nooreks delegaadiks ning esindab noorte huve sügisel ÜRO Peaassambleel. Siin tutvustab ta ennast:

Minu nimi on Eva Lennuk ja olen 2020. aastal Eesti noordelegaat ÜROs. Olen 20 aastat vana ja õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust. Esmatähtsaks teemaks delegaadi ülesannete täitmisel seadsin Eesti noorte kaasamise arendamist, toetudes teiste riikide praktikale. Leian, et nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel on noorte otsustamisprotsessidesse kaasamiseks palju arenguruumi.

Delegaadi mandaadi jooksul olen Eesti noorte hääle vahendaja rahvusvahelisel tasandil. Koolikülastuste käigus on mul plaanis tõsta noorte teadlikkust ÜRO tegevustest ja eesmärkidest ning kujundada ühtset arusaama muudatustest, mida Eesti noored soovivad näha oma kodukohas. Muudatuste elluviimiseks võimaldab noordelegaadi programm kohtuda ja suhelda teiste ÜRO liikmeriikide noordelegaatidega, kelle teadmised ja kogemused aitavad kaasa Eesti noortele sobiva tegevusplaani koostamiseks ja teostamiseks. Lüngad noortepoliitikas ja kaasamisprotsessides on igas riigis erinevad, aga mitmepoolne koostöö rahvusvahelisel tasemel on üheks viisiks, kuidas neid lünkasid täita.

Panustan samuti sellesse, et ühendada Eesti noori, riivamata samal ajal eriarvamuste rikastavat olemust. Iga noor on omaette isiksus – oma vajaduste ja eelistustega, hoiakute ja uskumustega. ÜRO noordelegaadina soovin tugevdada noorte häält nii Eestis kui ka väljaspool seda.

ÜRO noore delegaadi programm …

Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada.  Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2020 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti osalus ÜRO julgeolekunõukogus aastatel 2020-2021.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status