/ ÜRO noore delegaadi programm

ÜRO noordelegaadid 2020 on Eva Lennuk ja Norman Vester

Eva Lennuk on 2020. aasta algusest Eesti ÜRO noordelegaat ning esindab noorte huve sügisel ÜRO Peaassambleel. Siin tutvustab ta ennast:

“Minu nimi on Eva Lennuk ja olen 2020. aastal Eesti noordelegaat ÜROs. Olen 20 aastat vana ja õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust. Esmatähtsaks teemaks delegaadi ülesannete täitmisel seadsin Eesti noorte kaasamise arendamist, toetudes teiste riikide praktikale. Leian, et nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel on noorte otsustamisprotsessidesse kaasamiseks palju arenguruumi.

Delegaadi mandaadi jooksul olen Eesti noorte hääle vahendaja rahvusvahelisel tasandil. Koolikülastuste käigus on mul plaanis tõsta noorte teadlikkust ÜRO tegevustest ja eesmärkidest ning kujundada ühtset arusaama muudatustest, mida Eesti noored soovivad näha oma kodukohas. Muudatuste elluviimiseks võimaldab noordelegaadi programm kohtuda ja suhelda teiste ÜRO liikmeriikide noordelegaatidega, kelle teadmised ja kogemused aitavad kaasa Eesti noortele sobiva tegevusplaani koostamiseks ja teostamiseks. Lüngad noortepoliitikas ja kaasamisprotsessides on igas riigis erinevad, aga mitmepoolne koostöö rahvusvahelisel tasemel on üheks viisiks, kuidas neid lünkasid täita.

Panustan samuti sellesse, et ühendada Eesti noori, riivamata samal ajal eriarvamuste rikastavat olemust. Iga noor on omaette isiksus – oma vajaduste ja eelistustega, hoiakute ja uskumustega. ÜRO noordelegaadina soovin tugevdada noorte häält nii Eestis kui ka väljaspool seda.”

 

Norman Vester on 2020. aasta teisest poolest Eva kõrval samuti Eesti ÜRO noordelegaat ning esindab noorte huve sügisel ÜRO Peaassambleel. Tema tutvustab end nii: 

“Minu nimi on Norman Vester ja osutusin valituks 2020. aastal ÜRO noordelegaadiks. Olen 20-aastane noormees, kes õpib Tartu Ülikoolis majandusteadust. Õpingute kõrvalt olen aasta aega juhtinud sotsiaalhoolekande teemaga tegelevat sotsiaalset ettevõtet ja olnud aktiivne liige mitmetes ühendustes üle Euroopa. Minu missiooniks noordelegaadi mandaadi ajal on olla väärt esindaja Eestis elavatele noortele. Suheldes erinevate kogukondadega nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, on võimalik integreerida ideid, leides paremaid võimalusi kuidas leevendada probleeme inimõiguste, jätkusuutliku arengu ja keskkonna teemadel.

Tuleva aasta vältel on mul kindel plaan harida Eesti noori ÜRO tegevuste ja tähtsuse teemadel. Selleks, et anda paremat ülevaadet ÜRO rolli tähtsusest Eestis ja mujal maailmas, on mul piisavalt võimalusi ja aega käia paljudes Eesti haridusasutustes loenguid andmas. Noordelegaadi üks tähtsamatest tööülesannetest on anda noortele võimalus mitte ainult kuulata, vaid ka aktiivselt kaasa rääkida, see on minu jaoks põhifookus. Olles meedium Eesti noorte ja ÜRO vahel, on mul võimalik hoida ennast kursis vaatepunktidega, mis tulevad nii õpilastelt, kui ka oma ala ekspertidelt.”

 

ÜRO noore delegaadi programm …

Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada.  Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2020 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti osalus ÜRO julgeolekunõukogus aastatel 2020-2021.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status