/ ÜRO noore delegaadi programm

ÜRO noordelegaat 2019 on Karl Ander Aleksius

Karl Ander Aleksius on alates 2019. aastast teiseks Eesti ÜRO nooreks delegaadiks ning esindab noorte huve sügisel ÜRO Peaassambleel. Siin tutvustab ta ennast:

Minu nimi on Karl Ander Aleksius ning olen Eesti noordelegaat ÜROs. Olen 21 aastat vana, õpin Tartu Ülikoolis Riigiteaduseid ning juhin hetkel ka Riigiteaduste Seltsi. Noordelegaadi programmi raames soovin seista noorte õiguste eest nii Eestis kui ka maailmas laiemalt. Minu jaoks tähtsamad teemad on haridus, eneseväljendusvabadus ning keskkond.

Loodan, et suudan oma mandaadi jooksul tutvuda võimalikult paljude erineva taustaga noortega, et mõista paremini, milliseid muutusi tuleb teha. Arvan, et noortel on väga palju potentsiaali ning mõtteid, kuidas ühiskonda arendada.

Pean tähtsaks Eesti-sisest poliitikat ning seda, kui palju otsuste tegemisel noorte arvamusi arvesse võetakse. On tore, et Eestil on rahvusvahelise koostöö läbi võimalus oma kogemusi jagada ning ka ise teiste riikide kogemustest õppida. Usun, et riikidevaheline koostöö noortepoliitika osas on hea viis panustamaks paremasse tulevikku nii Eestis kui ka mujal.

ÜRO noore delegaadi programm …

Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada.  Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2018 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti kandidatuur ÜRO julgeolekunõukokku aastatel 2020-2021.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status