/ Pressiteade: Kolm suurimat noorteühendust nõuavad otsustajatelt aru kaasamise osas

Ühispöördumine

Vabariigi Valitsuse, Riigikogu esimehe, Õiguskantsleri, Reformierakonna juhatuse ja volikogu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse ja volikogu ning Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisuse ja volikogu poole

Vabariigi Valitsus kiitis heaks 9. oktoobril eelnõu, millega plaanitakse ühendada keskkonnateenistused, riiklik looduskaitsekeskus ja kiirguskeskus keskkonna- ja looduskaitseametiks. Eelnõu ettevalmistamisel kaasati Eesti suuremaid keskkonnaühendusi puudulikult ning neile esitati protsessi käigus valeinformatsiooni. Sellele on tähelepanu juhtinud ka kodanikeühendusi koondav Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Noored usuvad, et aktiivne kodanikuühiskond on Eesti demokraatia aluseks. Oma otsusega on Vabariigi Valitsus loonud ohtliku pretsedendi näidates oma suhtumist kolmanda sektori organisatsioonidesse. Samas on Vabariigi Valitsus tunnustanud Kaasamise Hea Tava, mis näeb ette kodanikuühenduste kaasamist otsuste ettevalmistamisse ning teavitamist avaliku võimu poolt tehtavatest muudatustest.

Seoses 9. oktoobril langetatud Vabariigi Valitsuse otsusega soovivad noorteühendused saada avalikult vastused järgmistele küsimustele:
1. Mida tähendab adressaatidele Riigikogu poolt kinnitatud Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioon ning Vabariigi Valitsuse poolt tunnustatud Kaasamise Hea Tava?
2. Kuidas hinnata Vabariigi Valitsuse ühe liikme tegevust, kes on süstemaatiliselt eiranud kodanikuühenduste arvamust?
3. Mida kavatseb Vabariigi Valitsus teha sarnaste olukordade vältimiseks tulevikus?

Lähtudes Kaasamise Heast Tavast ja pöördumise adressaatide sisemisest töökorraldusest ootavad käesolevale pöördumisele allakirjutanud esitatud küsimustele vastust hiljemalt 10. novembriks.

Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit koondavad oma liikmesühenduste kaudu üle 200 000 Eesti noore.

Eesti Noorteühenduste Liit;
Eesti Õpilasesinduste Liit;
Eesti Üliõpilaskondade Liit

Lisainfo:
Joonas Pärenson
Juhatuse esimees
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Tel: 5552 5756
joonas.parenson@eyl.ee
www.eyl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status