/ Pressiteade: Noorteühendused peavad võitlema hääletuks vähemuseks muutumise vastu

Eesti Noorteühenduste Liit
24. november 2008
PRESSITEADE

Noorteühendused peavad võitlema hääletuks vähemuseks muutumise vastu

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pidas laupäeval Tartus 13. üldkoosolekut, kus üldkogu otsusega võeti vastu 2009. aasta teema, milleks sai ühiskondlik aktiivsus. Ühtlasi lepiti kokku ka põhikirja muudatuses, mistõttu edaspidi töötavad juhatuse esimees ja liikmevaldkonna juht kaheaastase mandaadiga, samas kui teised juhatuse liikmed jätkavad üheaastase mandaadiga.

Ühiskondliku aktiivsuse teema keskendub valimisaktiivsusele ja julgustab noori astuma noorteühendustesse, et tulemuslikumalt ühiskonnaelus kaasa lüüa. ENLi tegevused järgmisel aastal õhutavad ka omaalgatust ning jätkavad noortele erinevate aktiivsete osalusviiside tutvustamist.

Põhikirja muudatuse teel soovitakse tõsta katusorganisatsiooni pädevust ning vältida olukorda, kus liiga kiiresti vahetuvad inimesed kulutavad pika aja töösse sisselamisele, mis jätab arendustegevuseks liiga vähe aega.

“Soovime muutuda üha enam kompetentsikeskuseks ja mitte ainult esindada, vaid ka nõustada noorteühendustesse kuuluvaid noori,” põhjendas otsust juhatuse esimees Olger Tali.

Hüvasti noorus!
Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Anne Kivimäe väitis üldkoosolekul, et Euroopas toimuvad demograafilised muudatused on kujundamas kogu Euroopa nägu.

“2009. aasta saab olema märgiline, sest näiteks G7 riigid ütlevad piltlikult öeldes hüvasti noorusele. Rikaste riikide demograafiline seisukord on selline, kus noored jäävad vähemusse,” tõdes Kivimäe murelikult.

Kivimäe sõnul tähendab keskikka jõudnud ühiskond seda, et noored on muutumas hääletuks vähemuseks ning vaja on, et noorteühendused pakuksid kvaliteetseid ekspertteadmisi. “Noorteühingutel ja noortega töötajatel tekib aina suurem vajadus olla väga selgelt kursis kõigega, mis aina mitmekesisemate noortegruppidega toimub,” lisas Kivimäe.

Üldkoosolekul arutati ka noorsootöö seaduse ja noorteühenduste registri teemal. Majanduslanguse taustal räägiti ka rahast ning Anne Kivimäe kinnitas, et Haridus- ja Teadusministeerium püüab seista selle eest, et noortevaldkonna arendamiseks jääks endiselt 9 miljoni kroonine toetus.

Eesti noorteühendused muutuvad mõjuvõimsamaks 
Euroopa noorteühendusi ja katusorganisatsioone ühendav Euroopa Noortefoorum valis äsja uue juhatuse ja nõuandva kogu Euroopa Nõukogu juures, kuhu osutus valituks ka ENLi välissuhete juht ning aseesimees Jaan Urb. Nõuandev kogu noortepoliitika valdkonnas koosneb 30 liikmest.

Nõukogu hakkab peamiselt tegelema Kiievis vastuvõetud raamdokumendi Agenda 2020 alusel, keskendudes inimõigustele, demokraatiale, kultuuride mitmekesisusele ja noorte sotsiaalsele kaasatusele.

Lisaks osutus Euroopa Noortefoorumi otsustajate hulka veel teinegi eestlane, Kadri Vanem, kes valiti Euroopa Noortefoorumi juhatusse.

Eesti Noorteühenduste Liit on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab 54 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas.


Teate edastas:

Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
e-mail: meelika@enl.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status