/ Pressiteade: Haridusminister tunnustas ENLi noorsootöö andmebaasi loomise eest

Eesti Noorteühenduste Liit
23. jaanuar 2009
PRESSITEADE

Haridusminister tunnustas ENLi noorsootöö andmebaasi loomise eest

Eile tunnustas Haridus- ja teadusministeerium rahvusooper Estonia Kammersaalis kuut 2008. aastal enim noorsootööd arendanud organisatsiooni. Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) sai tunnustuse osaks seoses noorsootöö andmebaasi loomisega.

ENLi noorsootöö andmebaas annab ülevaate valdkonna olukorrast ja sisaldab ligi 200 omavalitsuse andmeid noorsootöö olukorra kohta. Andmebaasist on kasu kõigile, kes soovivad teha koostööd mõne omavalitsusega noorsootöö valdkonnas. Kasu võib andmebaasist olla ka inimestele, kes soovivad elukohta vahetada ning eelnevalt tutvuda võimalustega, mida konkreetne vald noorele võimaldab.

“Andmebaas annab koheselt ülevaate, kas omavalitsuses on noortekeskus või noorte volikogu, kui palju on omavalitsus toetanud noorteprojekte ning kes on kontaktisikud,” selgitas andmebaasi olemust ENLi noortepoliitika juht Lauri Alver.

Tegemist on esimese ja ainsa sarnase andmebaasiga Eestis. Lisaks pakub andmebaas infot elanike üldarvu ning noorte arvu kohta. Noorte osakaal vallas või linnas on ära toodud ka protsentuaalselt. 

Noorsootöö tegijate tunnustusüritus on ellu kutsutud väärtustamaks noorsootöötaja kutset ning juhtimaks avalikkuse tähelepanu olulisematele projektidele ja organisatsioonidele, mis on mõjutanud noorsootöö arengut 2008. aastal. Haridus- ja teadusminister tunnustas noorsootöö arendajaid juba kolmandat korda.

“ENL on väga rõõmus tunnustuse üle ja usume, et taolised üritused annavad veelgi enam innustust arendada noortevaldkonna erinevaid külgi,” rõõmustas ENLi juhatuse esimees Olger Tali.

Tunnustuse pälvisid lisaks Eesti Noorteühenduste Liidule ka Tallinna Pedagoogiline Seminar, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakond, Eesti Kodu-uurimise Selts, Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond ja Heateo Sihtasutus.

Andmebaasiga saab tutvuda Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel www.enl.ee/andmebaas

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 48 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Teate edastas:

Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee
www.enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status