/ Pressiteade: Noorte karjäärinõustamine ei soodusta õigeid valikuid

Eesti Noorteühenduste Liit;
Euroopa Noortefoorum
30. jaanuar 2009
PRESSITEADE

Noorte karjäärinõustamine ei soodusta õigeid valikuid

Euroopa Noortefoorum ja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on seisukohal, et majandusraskuste ajal peaks endisest rohkem investeerima tähelepanu ja ressursse noortesse.

Euroopa Noortefoorum ja Zlín’i regioon Tšehhis korraldasid ürituse, mis keskendus noorte tööhõive teemadele Euroopat mõjutava majanduskriisi taustal. Kokku tulid noored kogu Euroopast, et arutada probleeme Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi, Regioonide Komitee, Euroopa Liidu eesistujamaa Tšehhi ning Zlín regiooni esindajatega.

“Eriti just majanduskriisi ajal on noorte juurdepääs tööturule raskendatud ja tööturu kvaliteet noorte jaoks langeb. Euroopa Liit ei peaks riskima, et praegune kriis tekitaks meile “kaotatud põlvkonna”,” rõhutas Euroopa Noortefoorumi president Tine Radinja Euroopa tasandi otsustajatele.

“Kui kaotame noore generatsiooni potentsiaali, seisame tulevikus silmitsi tõsiste ja pikaaegsete negatiivsete mõjudega, samas kui efektiivne panustamine noortesse toob kaasa eduka arengu ka pikaajalises perspektiivis,” lisas Radinja.

“Noorte kõrge töötusprotsent, halvad töötingimused ja raskused tööturule sisenemisel loovad olukorra, kus noortel on raske täielikult ühiskonnaellu integreeruda. Selline olukord lükkab ka noorte pereplaneerimise üha kaugemasse tulevikku, mis omakorda mõjutab iivet,” väidab Euroopa Noortefoorum.

Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson kommenteeris 30. jaanuaril Eesti Päevalehele, et Eestis on noorte tööturg halvas seisus ka seetõttu, et noorteni jõuab aegunud info.

“Karjäärinõustamine peab olema noortele kättesaadav seal, kus noored viibivad – eelkõige koolis. Vale on oodata, et noored peavad külastama maakonnakeskustes asuvaid keskusi. Keskused on küll  vajalikud, kuid teenuse osutamine peaks peaasjalikult toimima ikkagi koolides, kus noored kõige enam viibivad. Noorte õiged valikud on kogu ühiskonna huvi,” kinnitas ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

Euroopa Noortefoorum soovib näha rohkem koostööd haridusasutuste ja teiste organisatsioonide vahel ning rõhutab, et tunnustama peab ka noorte mitteformaalset haridust.

Euroopa Liidus on 4,6 miljonit töötut noort (vanuses 15-24), mis teeb noorte töötuse osakaaluks lausa 38,5 % kogu töötust elanikkonnast.

Euroopa Noortefoorumi ja otsustajate kohtumisel jõuti kokkuleppele, et noortesse investeerimine kajastub juba ka Lissaboni strateegia koostamisel ning lühiajalised meetmed rakendatakse Euroopa Liidu majanduse turgutamise kavas. Ühtlasi kohandatakse ka Euroopa noortepakti.

Eesti Noorteühenduste Liit on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab ligi 50 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Alates 2007. aastast on ENL Euroopa Noortefoorumi hääleõiguslik liige.

Euroopa Noortefoorum on 1996. aastal loodud esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad 99 erinevat Euroopa riikide noorteühingute katusorganisatsiooni ja rahvusvahelist noorteühingut. Foorumi eesmärgiks on mõjutada noorte huvidest lähtuvalt noortepoliitika kujundamist Euroopa Nõukogus, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja Euroopa Liidus.

Pressiteate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit 
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status