/ Pressiteade: ENL andis välja enesehindamise käsiraamatu noorteühendustele

Eesti Noorteühenduste Liit
7. aprill 2009
PRESSITEADE

ENL andis välja enesehindamise käsiraamatu noorteühendustele 

ENL andis välja enesehindamise käsiraamatu noorteühendusteleEesti Noorteühenduste Liit (ENL) andis välja enesehindamise käsiraamatu noorteühendustele, mis aitab nii noorteühendustel kui ka teistel vabaühendustel hinnata ja arendada oma organisatsiooni kvaliteeti. 

Käsiraamat on mõeldud erineva ettevalmistusega lugejatele. Selle praktiline osa moodustub lihtsatest ja mängulistest hindamismeetoditest kuni keerukama ja süstemaatilisema hindamisküsimustikuni. Raamatu teoreetilisem osa selgitab nii kvaliteedijuhtimist üldiselt kui ka selle rakendamist noorsootöös. 

“Käsiraamatus kirjeldatud hindamismeetoditest on kindlasti kasu ka teistele vabaühendustele, sest mitmed meetodid on universaalsed ning hindamisküsimusi saab organisatsiooni eripäradele vastavalt kohandada,” selgitab Maarja Dahl, kes on enesehindamise käsiraamatu üks toimetajatest ja autoritest.

Enesehindamine on hinnangu või hinnete andmine organisatsioonile, mille tulemusena selguvad organisatsiooni tugevamad ja nõrgemad küljed erinevates valdkondades – näiteks juhtimine, meeskonna ja sihtgruppide rahulolu, koostöö partneritega ning finantsjuhtimine. Hinnete andmine muudab arengu paremini jälgitavaks ning suunatavaks. 

Käsiraamat on kõigile huvilistele kättesaadav ENLi kodulehelt. Piiratud koguses on raamat saadaval ka trükikujul, mida on võimalik tasuta tellida ENLi kontorist kirjutades e-maili aadressile enl@enl.ee. Enesehindamise käsiraamat on valminud Eesti Noorteühenduste Liidu projekti “Noorteühenduste kvaliteedikriteeriumite ja nende hindamismudelite väljatöötamine” raames, mida toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status